Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Sera Lake Nature Park (Trabzon/Turkey) in Respect to Ecological and Socio-economic Structure

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.18, sa.1, ss.225-234, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of the Irrigation possibility of Ilex aquifolium L. plants by drip irrigation

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.6, ss.1779-1785, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

INVESTIGATION OF THE IRRIGATION POSSIBILITY OF ILEX AQUIFOLIUM L. PLANTS BY DRIP IRRIGATION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.6, ss.1779-1785, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Noise Pollution and Human Health in Trabzon Parks

STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, cilt.8, sa.2, ss.127-134, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of drip irrigation on Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana'

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, sa.12, ss.815-820, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Grass plants crop water consumption model in urban parks located in three different climate zones of Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, sa.80, ss.18472-18480, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Needs and preferences of adolescents in open urban spaces

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, sa.2, ss.201-216, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergis, cilt.13, sa.74, ss.278-283, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.223-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Savings in Sustainable Campuses: Example of KTU Kanuni Campus

Online Journal of Art and Design, cilt.8, sa.4, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurakçıl Peyzaj Açısından Rize Sahil Parkının İncelenmesi

Journal of Art Design, cilt.21, sa.10, ss.13-24, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon 100.Yıl Parkı ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması

Journal of Bartin Faculty of Forestry, cilt.22, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEMTEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

The Journal of International Social Research, cilt.12, sa.68, ss.586-594, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ KENT AKIMLARI

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.5, sa.52, ss.7094-7103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of the Places as Urban Open Spaces on the Quality of Life: The Case of Trabzon

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, sa.1, ss.425-435, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kentsel Açık Mekân Olarak Meydanların Yaşam Kalitesine Etkileri: Trabzon Örneği

Journal of History Culture and Art Research, cilt.8, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik Duyarlılık Analizi: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.61, ss.506-511, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneğinde Donatı Tasarımına Yönelik Bir Workshop Süreci

Journal of Social Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.27, ss.3134-3143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENTSEL AÇIK ALANLARDA DÖNÜŞÜMLÜ ETKİNLİK YARATICILIĞI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.448-454, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kampüslerde Yaya ve Bisiklet Yollarına Uygun Sürdürülebilir Donatı Tasarım Kriterleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.3, sa.2, ss.493-502, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSESMENT OF THE PICNIC AREA OF BOZTEPE AS URBAN FOREST

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.57, ss.895-899, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUSTAINABLE ECOLOGICAL PARK DESIGN APPROACHES: AM EXAMPLE OF ZAGNOS VALLEY

Social Science Studies Journal, cilt.14, sa.4, ss.488-495, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİSİKLET YOLU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIMI SÜRECİ: KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

The Journal of AcademicSocial Science, sa.65, ss.152-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PLANT ERGONOMICS IN SUSTAINABLE CITIES

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.55, sa.11, ss.1076-1081, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK PARK TASARIM YAKLAŞIMLARI: ZAĞNOS VADİSİ PARKI ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.14, ss.488-495, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, sa.5, ss.121-126, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The design major resolutions of a disabled school garden: Doğan Çağlar orthopedic disabled school

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.4, ss.682-690, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

THE IMPORTANCE OF SCHOOL GARDEN FOR STUDENTS WITH ORTHOPEDIC DISABILITIES

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.10, sa.53, ss.627-635, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The design major resolutions of a disabled school garden: Dogan Caglar orthopedic disabled school

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.17, sa.4, ss.682-690, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Doğa ile Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları

Mimarlık ve uygulamaları dergisi, cilt.1, sa.1, ss.51-60, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.1-9, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RESTORATIVE GARDEN AS AN USEFUL WAY TO RELIEVE STRESS IN MEGACITIES, A CASE STUDY IN ISTANBUL

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.355-369, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Evaluation of Landscape Equipment Components in Terms of Ergonomics

ANTHROPOLOGIST, cilt.25, ss.151-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şifa Bahçesi Tasarım Yöntemlerinin Araştırılması

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.15, ss.15-25, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Healing Garden Design Methods

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.15, sa.1, ss.15-25, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gürültü Kirliliğinin Kent Parklarına Etkisi ve Çözüm Önerileri: Trabzon Kenti Örneği

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ss.35-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Alanlarında kullanılan Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ ve Ilex aquifolium bitkilerinin su tüketimlerinin karşılaştırılması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.163-172, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gürültü kirliliğinin kent parklarına etkisi ve çözüm önerileri: Trabzon ili örneği

İnönü University Journal of Art of Design, cilt.4, sa.9, ss.35-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, sa.7, ss.45-53, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon İlinde İklim Değişikliğinin Mevsimsel Bitki Su Tüketimine Etkisi: Penman-Monteith Yöntemi

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.300-306, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Mimarlığında Modelleme Çalışmalarının Kullanıcılar Üzerinde Etkisinin Araştırılması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.15-23, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Mimarlığında Modelleme Çalışmalarının Kullanıcılar Üzerine Etkisinin Araştırılması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.15-23, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı

İnönü University Journal of Art of Design, cilt.7, sa.3, ss.45-53, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğal-Yapay Peyzaj Materyalleri ve Kullanıcı İlişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.164-174, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Alanlarında Randımanlı Su kullanımında Damla Sulamanın Önemi

İnönü University Journal of Art of Design, cilt.5, sa.2, ss.235-244, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Kent Merkezinde Uzun Sokak üzerinde Bulunan Kentsel Donatı Elemanlarının Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İle Olan İlişkisi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.182-191, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Alanlarında Randımanlı Su Kullanımında Damla Sulamanın Önemi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ss.235-244, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kent Ormanlarının Sosyal ve Çevresel İşlevlerinin Kullanıma Dayalı Bozulma Süreci

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.201-208, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMPÜS ALANLARINDA TARIM ALANLARININ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1-7

Kentsel Açık Alanlarda ve Kent Parklarında Güncel Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.8-12

PEYZAJ MİMARLIĞI PLANLAMA VE TASARIM ALANLARINDA KULLANILAN YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2. ULUSLARARASI19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSELYAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.632-641

Amasya Kentinin Kültürel Değerlerinin Planlanması

Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019, ss.191-201

Peyzaj Bileşenlerinin Trabzon Orta Mahalle Örneğinde İrdelenmesi

Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019, ss.181-90

KENTSEL AÇIK ALANLARDA VE KENT PARKLARINDA GÜNCEL BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.8-12

KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARDA İKLİM DEĞİŞİMİ

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.25-27

INVESTIGATION OF URBAN MEMORY TRACES IN THE CASE OF AMASYA YAVUZ SELIM SQUARE

Livable Environments and Architecture International CongressReplacing Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.665-678

KIYI ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE MEKAN-KIYI KULLANIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.128-132

ZAĞNOS VADİSİNİN KULLANICI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.78-82

Student Views And Satisfaction Within The Context Of Professional Practice Knowledge Lesson

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1715-1720

A Study On The User Potential Of Tomara Waterfall Nature Park

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1721-1728

Tomara Şelalesi Tabiat Parkının Kullanıcı Potansiyelinin Belirmesine Yönelik Bir Çalışma

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1721-1728

Urban Bostan Organic Agriculture Opportunity In The Trabzon City Center

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1464-1471

AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİKKRİTERLERİNİN İRDELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.976-985

Kıyı Alanları Rekreatif Olanağı Sorunları: Trabzon Sahil Yürüyüş Yolu

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific StudiesSection: Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.71-74

GİRESUN GAZİ CADDESİ ALIŞVERİŞ SOKAĞI’NIN KULLANICI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.996-1002

Development Agricultural Strategies through Land Use Scenarios: Golcayir Case, Trabzon

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1023-1038

Akçaabat Orta Mahalle Örneğinde Erişilebilirlik Kriterlerinin İrdelenmesi

Karadeniz Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.976-985

Plant Organızatıons In Urban Open Areas

Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11 - 12 Ekim 2018, ss.327-336

Kıyı kenarı bulunan kentlerde çocuk oyun alanları olanaklılığı

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.185-188

PLANT ORGANIZATIONS IN URBAN OPEN AREAS

1. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.327-336

KENT PARKLARININ EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ:ORDU İLİ ÖRNEĞİ

2 INTERNATIONAL CONGRESS ARCHITECTURE AND DESIGN, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.63-72

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Öğrencilere Katkıları

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1894-1902

Changes in Urban Square in the Time Period: Case Study of Trabzon

International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 5 - 08 Eylül 2018, ss.83-88

Nature-based Urban Design

International Symposium on Advancements in Tourism, Recreaion and Sports Sciences (ATRSS 18), 5 - 08 Eylül 2018, ss.39

DIŞ MEKANLARDA DONATI TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM SÜRECİNDE UYGULAMALI DERSLERİN ÖĞRENCİLERE KATKILARI

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1894-1902

Su Kenarı Alanlarının Rekreatif Açıdan Değerlendirilmesi: Sera Gölü Örneği

3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.79-80

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEM TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

3 R D INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.77-78

SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ ÖRNEĞİ

3 R D INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.79-80

Interpretation of the Sustainable Green Campus Approach in Karadeniz Technical University

II. International Urban and Environment Health, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.614-615

The Effects of Urban Square and Street on the User Li·fe Quality

II. International Urban and Environment Health, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.498-499

A DESIGN PROCESS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION

1st. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.6

Internet use in open spaces

International ForestryEnvironment Symposium, 7 - 10 Kasım 2017, ss.158

Ecological Approaches for Sustainable Cities

International Forestry&Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2017, ss.5

Sustainable ecological park approaches in urban: Trabzon example

Environmental Sciences&Educaational Studies, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 Ekim - 20 Aralık 2017, ss.34

Plant Ergonomics in Modern City Design: An Example of Trabzon

International conference on agricultuture, forest, food sciences and technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.468

Whether Boztepe Forestland Could Be Turned Into an Urban Forest

International conference on agricultuture, forest, food sciences and technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.406

Climate change in urban design and water conservation

International conference on agricultuture, forest, food sciences and technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.418

Sürdürülebilir Kent Sokaklarında Yeşil altyapı

2th International Congress on Engineering Architecture and Design, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.285-286

Kent parklarının estetik işlevsel açısından değerlendirilmesi

2th International Congress on Engineering Architecture and Design, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.539-540

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT SOKAKLARINDA YEŞİL ALT YAPI

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.108

Evaluation of recreational activities of urban open-green areas

IBAD, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.182

Determining Potential Greenway Trails of Turkey

Green Infrastructure: Nature based solutions for sustainable and resilient cities, Orieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.341

Urban heat islands as a result of urbanization: example of Trabzon

Green Infastructure: Nature Based Solutıons for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.117

Urban heat ısland as a result of urbanization: Example of Trabzon

Green Infrastructure: Nature based solutions for sustainable and resilient cities, Orieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.117

CLIMATE AND ECOLOGICAL EFFECTS OF THE GREEN ROOFS

ECOLOGY' 17\International Conference on Ecology, Ecosystems and Climate Change, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Şubat 2017, ss.74-82

Effects of the Recreational Aspect of Urban Forests on Ecology

International forestry symposium, Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016, ss.874-880

The development of agritourism and the diversification of tourism in Turkey: A case study of Eastern Black Sea Region

6th International Conference “PROTECTION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE MAIN TOOLS FOR SUSTAINABILITY" (PRONASEM 2016), Bucharest, Romanya, 11 - 13 Kasım 2016, ss.134

EXAMINATION OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ELEMENTS BASED ON CLIMATE CHANGE

6th International Conference “PROTECTION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE MAIN TOOLS FOR SUSTAINABILITY" (PRONASEM 2016), Bucharest, Romanya, 11 - 13 Kasım 2016, ss.144-145

Trabzon Kent Merkezindeki Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2016, ss.38

The Determining of the Best Irrigation Methods of City Parks: A Case Study of Trabzon Meydan Park

4th International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth With an Environment, Maritime Policies&Energy Issues In The Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2015, sa.47, ss.22

Evaluatıon of Urban Parks in Terms of Xeriscape: Trabzon Meydan Park

52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, Rusya, 7 - 15 Haziran 2015, ss.141

A Green Area Quality Analysis in the Trabzon City Instance

48th IFLA World Congress, Zürih, İsviçre, 27 - 29 Haziran 2011, ss.517

The Legal Status For Protectıon Of Natural Monumental Trees In Turkey: A Case Study

The 1st International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 09 Kasım 2010

Efficiency water use in Landscape architecture (a sample of Trabzon)

The 1st International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010

Eficiency Water Use in Landscape Architecture (A Sample of Trabzon)

The 1st International Turkey & Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, cilt.1, ss.1466-1467

A New Protection Approach For Our Country “Urban Biosphere Reserve Areas”

Cultural Landscape/27th ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools Conference 2010, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2010, sa.3, ss.257-280

Trabzon Kent Merkezinde Uzun Sokak Üzerinde Bulunan Kentsel Donatı Elemanlarının Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İle Olan İlişkisi

Peyzaj Mimarlığı IV.Kongresi-Açılımlar/planlama-tasarım-onarım-yönetim, İzmir, Türkiye, 12 - 24 Ekim 2010, ss.3-4

New Protection Approach For Our Country “Urban Bıosphere Reserve Areas”

Cultural Landscape ECLAS 2010, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2010, ss.275-280

Peyzaj Alanlarında Kullanılan Sulama Yöntemleri, Sulama Çözümleri ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2009, ss.598-603

Peyzaj Alanlarında Kullanılan Sulama Yöntemleri, Sulama Sorunları ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, ss.598-603

Dış Mekan Donatı Elemanlarının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi ve Alternatif Çözüm Önerileri

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2009, ss.591-597

An Assessment Of Recreatıon Actıvıtıes Accordıng To Culture In Urban Paks; A Sample Of Vıenna

LIVENARCH IV 4th International Congress Liveable Environments and Architecture, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009

Nature Tourism Planning Process, A Case Study: Camili (Borçka-Artvin) Watershed Area

, 4th International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth With an Environment, Maritime Policies&Energy Issues In The Black Sea,, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, cilt.1, ss.30-31

An Approach of Solution To The Problem of Noise Pollution At The City Parks Located Among The Coastal Highway In Trabzon By Using Plant Material

4th International Conference on Ecological Protection Of The Planet Earth With an Environment, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, cilt.25, ss.33

Nature Tourism Planning Process, A Case Study: Camili (Borçka-Artvin) Watershed

. International Conference on the 4th Ecological Protection of the Planet Earth: Environment, Maritime Policies&Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.30-35

The Determining of the Best Irrigation Methods of City Parks; A Case Study of Trabzon Meydan Park

International Conference on the 4th Ecological Protection of the Planet Earth: Environment, Maritime Policies&Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008

Researching possibility os sea tourism in the coastal of Trabzon

4th international conference on ecological protection of the planet earth, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.35

An Approach of Solution to the Problem of Noise Pollution at the City Parks Located Among the Coastal Highway in Trabzon by Using Plant Material

4th International Conference On Ecological Protection of the Planer Earth, with an Environment, Maritime Policies &energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2008, ss.33-43

Ülkemiz İçin Yeni Bir Koruma Yaklaşımı: ‘Kentsel Biyosfer Rezerv Alanları’

3.Binyılda Peyzaj Mimarlığı 3.Kongresi-Hedefler-Stratejiler-Politikalar, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2007, ss.56-58

Doğu Karadeniz Bölgesinde Su ve Deniz Kirliliği

1. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2007, ss.343-350

The deterioration caused by urbanization and environmental pollution in Trabzon coastal zone (Turkey)

International conference on Rapid Urbanization and Land Use Conflicts in Coastal Cities, Jordan, Ürdün, 30 Ekim - 01 Kasım 2007, ss.100-106

The Deterioration Caused by Urbanization and Environmental Pollution In Trabzon Coastal Zone (Turkey)

Rapid Urbanization & Land Use Conflicts in Coastal Cities, Aqaba, Ürdün, 30 Ekim - 01 Kasım 2007, ss.22

Ülkemizde Uluslararası Koruma Statüleri Kapsamında Korunan Alanlar

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.43-52

Korunan Alanlar İçin Yeni Yönetim ve Planlama Modeli

1.Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Mart 2005, cilt.4, ss.1326-1332

Kitap & Kitap Bölümleri

Planning Approaches in Climate-Friendly Cities

Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, Illia CHRISTOV, Viliyan KRYSTEV, Recep EFE,Abd Alla GAD, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, ss.164-179, 2020

Yaşanabilir Kentler için Yeni Kent Vizyonu, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğa Odaklı Kent Senaryoları

Şehir Ve Şehir Yönetimi, Doç. Dr. Rasim AKPINAR, Kamil TAŞCI, Volkan İdris SARI, Editör, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, ss.131-159, 2019

Natural Urban Design In Sustainable City Model

Research Reviews in Architecture,Planning and Design, Doç. Dr. Atilla ATİK Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA Doç. Dr. Sehla ABBASOVA, Editör, Gece Publishing, ss.5-14, 2019

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, KAYA, LATİF GÜRKAN, Editör, Gece Akademi, ss.449-465, 2019

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Peyzaj Planlama Stüdyosu

Eğitim Bilimleri Araştırmaları I, AHMET DOĞANAY, OĞUZ KUTLU, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.151-164, 2019

Concept of Urban Square in Sustainable Cities

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Prof. Dr. Ilia CHRISTOV, Prof. Dr. Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Prof. Dr. Isa CUREBAL, Prof. Dr. Recep EFE, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.118-125, 2018