Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of The Quality of Life of OECD Countries

10TH INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS (ISC2017), Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2017, pp.16

Türkiye'deki İş Kazalarının Box-Jenkins Tekniği İle İncelenmesi

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.223

Sıralı Küme Örneklemesinin Farklı Tasarımları Altında Frechet Dağılımının Parametre Tahmini

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.314

Alternative Estimation Methods for the Estimation of Frechet Distribution Parameters

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.121

Metrics

Publication

16

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals