Biyografi

Hakan ERSOY 05.05.1975 tarihinde Artvin'de doğdu. İlk öğrenimini Konya'da, orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. 1998 yılında bölüm birincisi olarak mezun olarak Jeoloji Mühendisi unvanını aldı. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı ve 2001 yılında Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1999 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan Ersoy, 2001 yılında aynı üniversitede Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve 2008 yılında doktor unvanını aldı. 2003 yılında 3 ay süreyle Belçika Gent Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde bilimsel çalışmalarda bulundu. 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent, 2015 yılında doçent olarak atandı. 2020 yılında profesörlük unvanını alan Ersoy, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı'nda görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof. Dr.
2020 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Doç. Dr.
2015 - 2020
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.
2008 - 2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Araştırma Görevlisi
1999 - 2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Desteklenen Projeler

 1. DURAN C., ALEMDAĞ Y., DEMİR S., CİHANGİR F., ÖZKALAYCI F., ÖZSANDIKCIOĞLU Ü., MISIR M. N., KÜÇÜKÖMEROĞLU T., ALVER Ü., ALP İ., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NANOPARÇACIK NANOTEL VE NANOMALZEMELERİN TOPOGRAFİK VE KOMPOZİSYON ANALİZLERİNİN ALAN ETKİLİ TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ, 2023 - Devam Ediyor
 2. SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., KARAHAN M., FIRAT ERSOY A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Artvin İli Borçka İlçesi Gündoğdu Mahallesinde Gerçekleşen Heyelanların LiDAR Verileri ve 3 Boyutlu Limit Denge Analizleri ile Araştırılması, 2023 - Devam Ediyor
 3. FIRAT ERSOY A., ALKAN P., ERSOY H., ÇAN T., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., DİNDAROĞLU T., MUHCU M. Y., MARANGOZ H. O., TEKİN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Oluşan Heyelan Set Göllerinin Yıkılma Senaryolarının 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Modellenmesi ve Taşkın Yayılım Haritalarının Hazırlanması, 2023 - Devam Ediyor
 4. KESİMAL A., ERÇIKDI B., TÜRKER T., CİHANGİR F., ERSOY H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PATLATMALI KAZILARDAN KAYNAKLI PARAMETRELERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2023 - Devam Ediyor
 5. ERSOY H., YILMAZ Ş., KÖKSAL A., AĞIRALİOĞLU Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Veriye Dayalı Strateji ve Politikalarla Kaynakların Verimli ve Etkin Kullanımı, 2023 - Devam Ediyor
 6. ERSOY H., BABACAN A. E., MUHCU M. Y., NAS S. S., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., NAS E., SİNANER E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kıyı Dolgularında Oluşabilecek Oturma ve Sıvılaşma Problemlerinin Önlenmesi Amacı ile Geliştirilen Krampon Temel Sisteminin Radye Temel Sistemleri ile Üç Boyutlu Nümerik Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması, 2023 - Devam Ediyor
 7. ERSOY H., FIRAT ERSOY A., ÇAN T., TEKİN S., KAYA A., KILIÇASLAN C. H., MEHMOOD Q., ACAR H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Karadeniz Havzası Heyelan Taşkın Afet Risk Azaltma Çalışmaları Kapsamında Mekansal Veri Altyapısı ve Veri Kalitesinin Arttırılması, 2022 - Devam Ediyor
 8. ERSOY H., KUL YAHŞİ B., KARAHAN M., KIRATLI Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uzungöl Alçakköprü Mevkii (Trabzon) Kaya Düşme Potansiyelinin Araştırılması ve Risk Azaltma/Önleme Tekniklerinin Tasarlanması, 2022 - Devam Ediyor
 9. ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Asit Yağmurlarının Granitik Kayaçlar Üzerindeki Etkisinin Simülasyonu, 2021 - Devam Ediyor
 10. Ersoy H., Karahan M., Sünnetci M. O., Aydıner K., Altunışık A. C., Kolaylı H., Fırat Ersoy A., Çavdar T., Bulut V. N., Sümer Haydaraslan K., et al., TÜBİTAK Projesi, Gerçeğe Yakın Model Deneylerle Yangına Maruz Kalacak Tarihi Yapılarda Asit Yağmurlarının Uzun Yıllar Etkilerin Tahmini, 2023 - 2026
 11. ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., İNALTUN S., KANIK M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Asit Yağmurlarının Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Karbonat Kayaçlar Üzerindeki Etkisinin Simülasyonu, 2020 - 2023
 12. ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Örselenmiş Örneklerin Makaslama Dayanımı Parametrelerinin Belirlenmesinde Yeniden Çökeltme Yönteminin Kullanılması, 2019 - 2023
 13. ERSOY H., AKGÜN A., FIRAT ERSOY A., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, HEYELANLARIN BARAJ GÖLLERİNDE OLUŞTURACAĞI DALGALARIN FİZİKSEL VE 3 BOYUTLU MATEMATİKSEL MODELLERLE SİMÜLASYONU: HARDISAĞIR HEYELANI ÖRNEĞİ, 2018 - 2023
 14. Karahan M., Ersoy H., Sünnetci M. O., TÜBİTAK Projesi, Heyelan Kaynaklı İtki Dalgalarının 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Modellenmesi Ve Rezervuar Taban Topografyasının Model Üzerindeki Önemi, 2021 - 2022
 15. ERSOY H., KARAGÜZEL R., KARAHAN M., KUL YAHŞİ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Baraj Rezervuarında Oluşacak Heyelan Kaynaklı Dalga Etkilerinin 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Belirlenmesi, 2020 - 2022
 16. ERSOY H., KÖSE H., ERCELEP V., KÖKSAL A., ERTUĞRUL N., KÖSE B., YILDIZ O., KALYONCU S., YILMAZ Ş., DENİZER N., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilimsel Araştırma Destek Hizmetleri Alt Yapısının Geliştirilmesi, 2019 - 2022
 17. ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., KIRMACI M. Z., ATALAR C., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Kayaçların Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi, 2020 - 2021
 18. ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alüvyal Zeminlerin Konsolidasyon Parametrelerinin Koni Penetrasyon Testi CPT Verileri Yardımıyla Belirlenmesi, 2019 - 2021
 19. YÜKSEK Ö., ERSOY H., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Baraj Gölü Heyelanları İçin Prototip Model Geliştirilmesi, 2018 - 2019
 20. ERSOY H., KARAHAN M., FIRAT ERSOY A., SÜNNETCİ M. O., KUL YAHŞİ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pehlivantaşı Merkez Rize Heyelanının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi ve Güvenli Şev Tasarımının Yapılması, 2017 - 2019
 21. ERSOY H., KIRMACI M. Z., FIRAT ERSOY A., BABACAN A. E., KARAMAN K., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., KUL YAHŞİ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, 2017 - 2019
 22. ŞEREN A., ERSOY H., ÖĞRETMEN AYDIN Z., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Of Cumapazarı Heyelanının Jeofizik ve Jeolojik Yöntemlerle Araştırılması, 2017 - 2019
 23. ERSOY H., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DOKAP), 2014 - 2019
 24. ERSOY H., FIRAT ERSOY A., ANILAN T., SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., KUL YAHŞİ B., KAHRAMAN M. K., GELİŞLİ K., GÜLCİ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Artvin Barajı Rezervuar'ında Bulunan Havuzlu Heyelanının Yusufeli Artvin Aktif Hale Gelmesi Durumunda Oluşacak Dalgaların 3 Boyutlu Modellenmesi, 2017 - 2018
 25. ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., KUL YAHŞİ B., KARAHAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAZİK VOLKANİK KAYAÇLARDA AYRIŞMAYA BAĞLI OLARAK OLUŞAN REGOLİTİK ZEMİNLERİN KARAKTERİZASYONU VE SINIFLANDIRILMASI, 2016 - 2018
 26. ERSOY H., KARAHAN M., KUL YAHŞİ B., SÜNNETCİ M. O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Ayrışma Derinliği ve Derecesine Bağlı Olarak Jeoteknik Özelliklerindeki Değişimin Araştırılması, 2016 - 2017
 27. Babacan A. E., Yıldırım V., Sayıl N. L., Karslı H., Ersoy H., Uzun B., Çolak H. E., Öztürk B., Kuleyin A., Başer V., et al., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Düzenli Depolama Alanları için Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi, 2015 - 2017
 28. UYSAL İ., ERSOY H., ŞEN C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki kayaçların yaşlandırılması ve mühendislik jeolojisi özelliklerinin belirlenmesinde Hidroseparatör ve Mühendiskilik Jeolojisi Deney setlerinin kullanımı, 2015 - 2016
 29. Temizel İ., Ersoy H., Şirket, B Ergünler A Ş ve İrem İnşaat Ltd Şti ye ait Tünel Girişindeki Şevde Meydana Gelen Kütle Hareketlerinin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, 2015 - 2015
 30. ERSOY H., GELİŞLİ K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, HAVUZLU (YUSUFELİ-ARTVİN) HEYELANININ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YAMAÇ DURAYLILIK ANALİZİ, 2014 - 2015
 31. ERSOY H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki Karbonatlı Doğal Taşların Jeolojik ve Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması, 2011 - 2013
 32. ERSOY H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Karadeniz Bölgesi Traverten-Mermer Sahalarının Jeoteknik Ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi, 2009 - 2011

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A New Perspective Based on Overcoming Sample Heterogeneity for the Estimation of Thermal Damage Inflicted on Volcanic Rocks Using Non-destructive Tests
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H.
  ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.56, sa.1, ss.35-56, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Gamma-ray absorbing characteristic of obsidian rocks as a potential material for radiation protection
  Duran S. U., KÜÇÜKÖMEROĞLU B., Ciris A., ERSOY H.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.199, 2022 (SCI-Expanded)
 3. 3D simulations of impulse waves originating from concurrent landslides near an active fault using FLOW-3D software: a case study of cetin Dam Reservoir (Southeast Turkey)
  Ersoy H., Sünnetci M. O., Karahan M., Perinçek D.
  BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.81, sa.7, 2022 (SCI-Expanded)
 4. Determination of radioactivity level of water supply network in Trabzon province, Turkey
  Küçükömeroğlu B., Sen A., Duran S. U., Ciris A., Taskin H., Ersoy H.
  ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES, cilt.57, sa.6, ss.610-622, 2021 (SCI-Expanded)
 5. Numerical and back analysis-based methodology for support design of cut slopes at the Turkish - Georgian Border (NE Turkey)
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., FIRAT ERSOY A.
  JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, cilt.18, sa.6, ss.1678-1695, 2021 (SCI-Expanded)
 6. Assessment of damage on geo-mechanical and micro-structural properties of weak calcareous rocks exposed to fires using thermal treatment coefficient
  Ersoy H., Atalar C., Sünnetci M. O., Kolaylı H., Karahan M., Ersoy A. F.
  ENGINEERING GEOLOGY, cilt.284, 2021 (SCI-Expanded)
 7. Influence of Mineralogical and Micro-Structural Changes on the Physical and Strength Properties of Post-thermal-Treatment Clayey Rocks
  ERSOY H., KARAHAN M., KOLAYLI H., SÜNNETCİ M. O.
  ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.54, sa.2, ss.679-694, 2021 (SCI-Expanded)
 8. Effect of mineralogical composition related to profile depth on index and strength properties of regolith soil
  Kul Yahsi B., ERSOY H.
  BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.80, sa.2, ss.1791-1808, 2021 (SCI-Expanded)
 9. A 3D numerical simulation-based methodology for assessment of landslide-generated impulse waves: a case study of the Tersun Dam reservoir (NE Turkey)
  Karahan M., Ersoy H., Akgün A.
  LANDSLIDES, cilt.17, sa.12, ss.2777-2794, 2020 (SCI-Expanded)
 10. İtki Dalgalarının Oluşumunda Ölçek Etkisi, Hareket Süresi ve Çarpma Hızının Model Deneyler ve 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Değerlendirilmesi
  KARAHAN M., ERSOY H., ANILAN T.
  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.514-525, 2020 (AHCI)
 11. 2D and 3D numerical simulations of a reinforced landslide: A case study in NE Turkey
  ERSOY H., Kaya A., ANGIN Z., DAĞ S.
  JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, cilt.129, sa.1, 2020 (SCI-Expanded)
 12. Radioactivity measurements in spas of central and Eastern Black Sea region, Turkey
  UZUN DURAN S., KÜÇÜKÖMEROĞLU B., ÇEVİK U., ÇELİK N., TAŞKIN H., ERSOY H.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, sa.17, ss.383-391, 2019 (SCI-Expanded)
 13. Effect of thermal damage on mineralogical and strength properties of basic volcanic rocks exposed to high temperatures
  Ersoy H., Kolaylı H., Karahan M., Karahan H. H., Sunnetci M. O.
  BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.78, sa.3, ss.1515-1525, 2019 (SCI-Expanded)
 14. A new approach to the effect of sample dimensions and measurement techniques on ultrasonic wave velocity
  Ersoy H., Karahan M., Babacan A. E., Sünnetci M. O.
  ENGINEERING GEOLOGY, cilt.251, ss.63-70, 2019 (SCI-Expanded)
 15. Evaluation of the engineering geological investigation of the Ayvali dam site (NE Turkey)
  Kanik M., ERSOY H.
  ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.12, sa.3, 2019 (SCI-Expanded)
 16. Modelling of the landslide-induced impulse waves in the Artvin Dam reservoir by empirical approach and 3D numerical simulation
  Ersoy H., Karahan M., Gelişli K., Akgün A., Anılan T., Sünnetci M. O., Yahsı B. K.
  ENGINEERING GEOLOGY, cilt.249, ss.112-128, 2019 (SCI-Expanded)
 17. Investigation of geological, geotechnical and geophysical properties of Kiratli (Bayburt, NE Turkey) travertine
  YALÇINALP B., AYDIN Z. O., ERSOY H., ŞEREN A.
  CARBONATES AND EVAPORITES, cilt.33, sa.3, ss.421-429, 2018 (SCI-Expanded)
 18. Site characterization and evaluation of the stability of the Yesilyurt Landslide (Trabzon, NE Turkey) using back analysis method
  YAHSI B. K., ERSOY H.
  JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING, cilt.15, sa.3, ss.927-937, 2018 (SCI-Expanded)
 19. Radioactivity measurements and risk assessments of spa waters in some areas in Turkey
  DURAN S., KÜÇÜKÖMEROĞLU B., Damla N., TASKIN H., Celik N., ÇEVİK U., ERSOY H.
  ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES, cilt.53, sa.1, ss.91-103, 2017 (SCI-Expanded)
 20. Geological and geomechanical properties of the carbonate rocks at the eastern Black Sea Region (NE Turkey)
  ERSOY H., YALÇINALP B., ARSLAN M., BABACAN A. E., CETINER G.
  JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.123, ss.223-233, 2016 (SCI-Expanded)
 21. Influences of petrographic and textural properties on the strength of very strong granitic rocks
  ERSOY H., Acar S.
  ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.75, sa.22, 2016 (SCI-Expanded)
 22. A comparative assessment of indirect methods for estimating the uniaxial compressive and tensile strength of rocks
  KARAMAN K., KESİMAL A., ERSOY H.
  ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.8, sa.4, ss.2393-2403, 2015 (SCI-Expanded)
 23. Seismic Tomography and Surface Wave Analysis Based Methodologies on Evaluation of Geotechnical Properties of Volcanic Rocks: A Case Study
  Babacan A. E., Gelişli K., Ersoy H.
  JOURNAL OF EARTH SCIENCE, cilt.25, sa.2, ss.348-356, 2014 (SCI-Expanded)
 24. Estimation of the soil strength parameters in Tertiary volcanic regolith (NE Turkey) using analytical hierarchy process
  ERSOY H., Karsli M. B., CELLEK S., KUL B., BAYKAN I., Parsons R. L.
  JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, cilt.122, sa.6, ss.1545-1555, 2013 (SCI-Expanded)
 25. Landfill site requirements on the rock environment: A case study
  ERSOY H., BULUT F., BERKUN M.
  ENGINEERING GEOLOGY, cilt.154, ss.20-35, 2013 (SCI-Expanded)
 26. Multicriteria decision-making analysis based methodology for predicting carbonate rocks' uniaxial compressive strength
  ERSOY H., KANIK D.
  EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, cilt.16, sa.1, ss.65-74, 2012 (SCI-Expanded)
 27. The Sumela Monastery slope in Macka, Trabzon, Northeast Turkey: rock mass properties and stability assessment
  Gelişli K., Şeren A., Babacan A. E., Cataklı A., Ersoy H., Kandemir R.
  BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.70, sa.4, ss.577-583, 2011 (SCI-Expanded)
 28. Spatial and multi-criteria decision analysis-based methodology for landfill site selection in growing urban regions
  ERSOY H., BULUT F.
  WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, cilt.27, sa.5, ss.489-500, 2009 (SCI-Expanded)
 29. Municipal solid waste management and practices in coastal cities of the eastern Black Sea: a case study of Trabzon City, NE Turkey
  ERSOY H., BULUT F., ERSOY A. F., BERKUN M.
  BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.67, sa.3, ss.321-333, 2008 (SCI-Expanded)
 30. Municipal solid waste and wastewater management in Turkey: A case study of waste management strategies in the Eastern Black Sea region
  ERSOY H., Ersoy A. F., BERKUN M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.932-942, 2008 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yangın Sonrası Soğuma Koşullarında Karbonat Yapı Taşlarındaki Mineralojik ve Mikro-Yapısal Değişimlerin Değerlendirilmesi
  KOLAYLI H., Sunnetci M. O., Karahan M., Ersoy H.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.99-120, 2023 (Scopus)
 2. Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Kalkarenitlerin Fiziksel Ve Dayanım Özelliklerindeki Değişimin Araştırılması
  Atalar C., Ersoy H., Karahan M., Sünnetci M. O.
  JEOLOJI MUHENDISLIGI DERGISI, cilt.45, sa.1, ss.29-40, 2021 (Scopus)
 3. Sahilkent (Bafra, Samsun) yöresindeki alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin CPT verileri kullanılarak araştırılması
  Sünnetci M. O., Ersoy H.
  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.288-304, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği
  Ersoy H., Karahan M., Öztürk H. H.
  Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.248-257, 2020 (Hakemli Dergi)
 5. Geotechnical assessment and safe slope design of a landslide in a limestone quarry (Ordu/NE Turkey)
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., BULUT F., KARAHAN M., Dizdaroğlu M.
  Advances in Biology & Earth Sciences, sa.3, ss.130-139, 2018 (Hakemli Dergi)
 6. Kayaçlarda Farklı Ölçüm Teknikleri ile Belirlenen Boyuna Dalga Hızlarının Değerlendirilmesi
  Ersoy H., Karahan M., Babacan A. E., Sünnetci M. O.
  YERBILIMLERI = EARTH SCIENCES, cilt.38, sa.2, ss.129-139, 2017 (Scopus)
 7. Landslide investigation with the use of geophysical methods: a case study in Eastern Turkey
  GELİŞLİ K., ERSOY H.
  Advances in Biology & Earth Sciences, cilt.2, sa.1, ss.52-64, 2017 (Hakemli Dergi)
 8. Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerine Etkisi
  Karahan M., Ersoy H., Sünnetci M. O., Orgen Ö.
  JEOLOJI MUHENDISLIGI DERGISI, cilt.40, sa.2, ss.167-176, 2016 (Scopus)
 9. Ünye (Ordu) Killerinin Konsolidasyon ve Plastik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  Sünnetci M. O., Ersoy H.
  JEOLOJI MUHENDISLIGI DERGISI, cilt.40, sa.1, ss.89-1002, 2016 (Scopus)
 10. Saraftepe (Trabzon) Tefrit Silinin Jeolojik ve Jeomekanik ÖzelliklerininAraştırılması
  ERSOY H., YALÇINALP B., BABACAN A. E.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.39-50, 2014 (Scopus)
 11. Kayaçların Fiziksel, Mekanik ve Elastik Özelliklerinin Ultrasonik Hız Tekniği ve Zaman-Frekans Analiziyle Belirlenmesi: Bej Kireçtaşları (KD Türkiye) Üzerine Örnek Bir Çalışma
  Babacan A. E., Ersoy H., Gelişli K.
  JEOLOJI MUHENDISLIGI DERGISI, sa.36, ss.63-73, 2012 (Scopus)
 12. Determination of physical mechanical and elastic properties of the rocks with ultrasonic velocity technique and time frequency analysis A case study on the beige limestones NE Turkey
  Babacan A. E., Ersoy H., Gelişli K.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.63-73, 2012 (Scopus)
 13. Bahçecik (Gümüşhane) Travertenlerinin Jeolojik Ve Jeoteknik Özellikleri
  Yalçınalp B., Ersoy H., Fırat Ersoy A., Keke C.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.25-36, 2008 (Scopus)
 14. Trabzon Mineralli Suları ile Ayder (Çamlıhemşin, Rize) ve Ilıcaköy (İkizdere, Rize) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrokimyasal ve İzotopik Açıdan İncelenmesi
  GÜLTEKİN F., ERSOY A. F., ERSOY H.
  Yerbilimleri Geosound, cilt.50, ss.11-15, 2007 (Hakemli Dergi)
 15. Yazkonağı Mağarası'nın (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluşumu
  Ersoy H., Kırmacı M. Z., Fırat Ersoy A.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.39-48, 2006 (Scopus)
 16. Aşağı Değirmendere (Trabzon) Havzasındaki Suların Kalitesi
  GÜLTEKİN F., FIRAT ERSOY A., ERSOY H.
  Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2005 (Scopus)
 17. Trabzon ili mevcut katı atık bertaraf stratejisi, beraberinde getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri
  Ersoy H., Fırat Ersoy A.
  Süleyman Demirel Üniversitesi, cilt.7, sa.2, ss.343-347, 2003 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Türkiye-Gürcistan Sınırındaki (Artvin, KD Türkiye) Kazı Şevinin Duraylılığının Jeoteknik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelemesi
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., ANGIN Z., FIRAT ERSOY A.
  MühJeo'2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.219-226
 2. Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Bayburt Tüfünün Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi
  KARAHAN M., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., PEKER S.
  MÜHJEO'2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.743-750
 3. Determination of The Residual Soils Properties as Change With Depth by The ConicPenetration Test
  Yahşi B. K., ERSOY H.
  ENGGEO’2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, 3 - 05 Ekim 2019
 4. Investigation of Stability of the Cut Slopes at the Turkish-Georgian Border(Artvin, NE Turkey) Using Geotechnical and Geophysical Methods
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., ANGIN Z., FIRAT ERSOY A.
  ENGGEO’2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, 3 - 05 Ekim 2019
 5. Variation of Physical and Mechanical Properties of Bayburt Tuff Under High TemperatureBased on Temperature Degree and Duration
  KARAHAN M., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., peker s.
  ENGGEO’2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, 3 - 05 Ekim 2019
 6. Assesment of Rockfall Potential of Yedigöller Village (İspir, Erzurum)
  KARAHAN M., ERSOY H.
  72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 Ocak - 01 Şubat 2019
 7. Yedigöller Köyü (İspir, Erzurum) Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  ERSOY H., KARAHAN M.
  72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.954-958
 8. Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs
  AKGÜN A., ERSOY H., KARAHAN M.
  5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 Kasım - 01 Aralık 2018
 9. Flood Wave Propagation Solution Comparison After Dam-Break Event By Using Differential Wave And Dynamic Momentum Methods
  MARANGOZ H. O., ANILAN T., AKÇALI E., FIRAT ERSOY A., ERSOY H., KARAHAN M.
  5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.437-447
 10. Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours
  ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., AKGÜN A., ANILAN T., FIRAT ERSOY A., TEZEL K., KUL YAHŞİ B., ÖZTÜRK H. H.
  5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Aralık 2018, ss.409-421
 11. Artvin Barajının Rezervuardaki Su Seviyesi Değişimlerinin Havuzlu Paleo-Heyelanının (Yusufeli, Artvin) Stabilitesi Üzerine Etkisi
  Tezel K., ERSOY H., AKGÜN A.
  2. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.41-42
 12. Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi
  KARAHAN M., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., Karahan H., KOLAYLI H.
  KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.283-289
 13. Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks
  SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., ERSOY H.
  KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.279-282
 14. Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., BULUT F., KARAHAN M., Dizdaroğlu M.
  Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.613-614
 15. BAHÇECİK BARAJI (GÜMÜŞHANE) REZERVUAR ALANINDAKİ OLASI BİR KÜTLE HAREKETİNİN NEDEN OLACAĞI İTKİ DALGALARININ 3 BOYUTLU NÜMERİK ANALİZİ
  KARAHAN M., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., TAFLAN A.
  71. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.645-646
 16. Investigation of Rockfall Risks by Using Geophysical Methods in the Rock Slope of Sumela Monastery, Trabzon, Turkey
  GELİŞLİ K., BABACAN A. E., ŞEREN A., ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O.
  EGU2018, 8 - 13 Nisan 2018
 17. Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması
  AKGÜN A., KARAHAN M., ERSOY H., TAFLAN A.
  MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.300-307
 18. Süttaşı Heyelanının (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması
  AKGÜN A., KARAHAN M., ERSOY H., Taflan A.
  Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017
 19. Yapay Bimrock Örneklerinin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Dayanım Oranı (Blok Dayanımı/Bağlayıcı Dayanımı) İle İlişkisinin Araştırılması
  SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., ERSOY H., YAZICI O.
  MühJeo'2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.194-199
 20. Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi
  ERSOY H., KARAHAN M., AKGÜN A., Tezel K.
  Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017
 21. Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması
  KUL YAHŞİ B., ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O.
  Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.224-230
 22. Yapay Bimrock Örneklerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Dayanım Oranı (Blok Dayanımı/Bağlayıcı Dayanımı) ile İlişkisinin Araştırılması
  SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., ERSOY H., Yazıcı O.
  MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017
 23. Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi
  ERSOY H., KARAHAN M., AKGÜN A., TEZEL K.
  MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.82-87
 24. Tersun (Gümüşhane/Şiran) Barajı Göl Alanındaki Paleo-Heyalandan Kaynaklanacak Dalga Etkisinin Ampirik Eşitlikler Kullanılarak Araştırılması
  KARAHAN M., ERSOY H., AKGÜN A., SÜNNETCİ M. O., TAFLAN A., PEKER S.
  MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.74-81
 25. INVESTIGATION OF VARIATIONS IN PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH TEMPERATURES
  ERSOY H., KARAHAN M., HARPUTLU H.
  ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.2
 26. Investigation of Permeability of Gunbatur(Gumushane/Turkey) Pond Axis
  KARAHAN M., ERSOY H., TAFLAN A., PEKER S.
  ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.3
 27. Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples
  SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M., ERSOY H.
  ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.1
 28. ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY LANDSLIDES AND FLOODS IN TRABZON PROVINCE: DÜZKÖY LANDSLIDE
  KUL YAHŞİ B., ERSOY H.
  ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.24
 29. Saraftepe (Trabzon) Tefrit Silinin Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., Sayın A., Çelik B., Peker S.
  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 Nisan 2017
 30. Cevizdere (Ünye, Ordu) Yöresi Killi Zeminlerinin Konsolidasyon ve Plastik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H.
  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.562-563
 31. Cevizdere (Ünye-Ordu) Killi Zeminlerin Konsolidasyon ve Plastik Özellikleri arasındaki İlişkinin Araştırılması
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H.
  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017
 32. SARAFTEPE (TRABZON) TEFRİT SİLİNİN AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., SAYIN A., ÇELİK B., PEKER S.
  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.164-165
 33. Effect of High Temperature on the Physico-Mechanical Properties of Tephrite
  ERSOY H., KARAHAN M., HARPUTLU H.
  International Black Sea Mining&Tunelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.282-288
 34. Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength
  ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O.
  International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.276-281
 35. Güneyce Tüneli (İkizdere-Rize) Giriş Portalında Meydana Gelen Kütle Hareketinin Araştırılması
  ERSOY H., Uz G., KARAHAN M., ŞİRİN A., PEKER S.
  ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.322-331
 36. TERSUN BARAJI (ŞİRAN, GÜMÜŞHANE) REZERV ALANINDAKİ PALEO-HEYELANLARIN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  ERSOY H., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., KUL YAHŞİ B., TAFLAN A.
  69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, ss.90-91
 37. Geophysical characterization of the Havuzlu Landslide in Artvin dam area, eastern Turkey
  GELİŞLİ K., GÖREN S., ERSOY H., Çelik Ç.
  8th Congress of the Balkan Geophysical Society Chania, Greece,, Chania, Yunanistan, 5 - 08 Ekim 2015, cilt.26450, ss.1-5
 38. Geophysical Characterization of the Havuzlu Landslide in Artvin Dam, Eastern TURKEY
  GÖREN S., GELİŞLİ K., ERSOY H., Çelik Ç.
  8th Congress of Balkan Geophysics, Girit, Yunanistan, 4 - 08 Ekim 2015, ss.1-5
 39. Kayaçların Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması: Doğu Pontidler Bazaltları Üzerine Örnek Bir Çalışma
  BABACAN A. E., GELİŞLİ K., ERSOY H.
  MÜHJEO’2015 ULUSAL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 03 Eylül 2015
 40. Doğu Karadeniz Kıyı Şeridi Potansiyel Heyelan Alanlarının Çağdaş Değerlendirme Yöntemleriyle İncelenmesi
  Tarhan F., Bulut F., AKGÜN A., ERSOY H.
  MÜHJEO 2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sompozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.82-89
 41. Havuzlu Paleo-Heyelanının (Yusufeli, Artvin) Mühendislik JeolojisiAçısından İncelenmesi
  ERSOY H., GELİŞLİ K., Bayraktar A., Hasan Ö., AC S., G K., G S., M Ö., K T., B Y., et al.
  MÜHJEO’2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015
 42. Granitlerin (KD Türkiye) Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin ve Bunlar Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  SÜNNETCİ M. O., ERSOY H., Acar S.
  67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 7 - 11 Nisan 2014
 43. Geotechnical Assessment of the Rock Masses in Düzyurt Area (Trabzon, NE Turkey)
  ERSOY H., SÜNNETCİ M. O.
  Goldschmidt2013, Floransa, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2013, cilt.77, sa.5, ss.1047
 44. İKİZDERE RİZE YÖRESİNDEKİ GRANİTİK KAYAÇLARIN MERMER OLARAKKULLANILABİLİRLİĞİ THE SUİTABİLİTY OF THE GRANİTİC ROCKS İN İKİZDERE RİZE AS A MARBLE
  Acar S., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O.
  66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 03 Nisan 2013
 45. İkizdere (Rize) Yöresindeki Granitik Kayaçların Mermer Olarak Kullanılabilirliği
  Acar S., ERSOY H., SÜNNETCİ M. O., YALÇINALP B.
  66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013
 46. Jeofizik ve Jeolojik Veriler ile Yeşilyurt-Trabzon Heyelanının İncelenmesi
  BABACAN A. E., KUL YAHŞİ B., ERSOY H., ÖĞRETMEN AYDIN Z., GELİŞLİ K., ŞEREN A.
  4. Yer Elektrik ÇalıştaYI, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2012
 47. Investigation of Yeşilyurt-Trabzon Landslide with Geophysical and Geological Data
  ÖĞRETMEN Z., BABACAN A. E., ŞEREN A., GELİŞLİ K., ERSOY H., KUL YAHŞİ B.
  4. Yer Elektrik Çalıştay, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2012, ss.111-115
 48. Trabzon Çevresindeki Heyelanlar
  KUL YAHŞİ B., ERSOY H.
  65. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2012, ss.242-243
 49. YEŞİLYURT (TRABZON) HEYELANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  KUL YAHŞİ B., ERSOY H.
  64. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, ss.83-84
 50. Ordu ve Giresun yörelerindeki bazı kil oluşuklarının radyolojik karakterizasyonu, KD Türkiye
  Işık Ü., ÇEVİK U., ARSLAN M., ABDİOĞLU E., ERSOY H., Damla N.
  XIV Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.131-139
 51. Determination of physical and mechanic properties of rocks with direc and indirect methods a case study on the beige limestones in the Eastern Pontides
  BABACAN A. E., ERSOY H., GELİŞLİ K.
  21st International mining congress and exhibition of Turkey, 6 - 09 Haziran 2009, ss.123-130
 52. Kayaçların Fiziksel ve mekanik özelliklerinin doğrudan ve dolaylı olarak belirlenmesi Doğu ponditler bej kireçtaşları üzerine örnek bir çalışma
  BABACAN A. E., ERSOY H., GELİŞLİ K.
  Proceedings of the 21st International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009
 53. Ultrasonik ölçümlerle kayaçların jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi
  BABACAN A. E., GELİŞLİ K., ERSOY H.
  Türkiye 18. uluslararası yerbilimleri kongre ve sergisi, 14 - 17 Ekim 2008
 54. Hot Water Resource Management in Black Sea Region, NE Turkey
  HATIPOGLU E., GÜLTEKİN F., ERSOY A. F., ERSOY H.
  The Role of Hydrology in Water Resources Management, Napoli, İtalya, 14 - 16 Ekim 2008, ss.1000
 55. Isotopic Assessment of Trabzon Mineral Springs and Ayder (Çamlıhemşin-Rize)-Ilıcaköy (İkizdere-Rize) Hot Springs,
  GÜLTEKİN F., ERSOY A. F., ERSOY H.
  International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its Role in Sustainable Water Resources Management, Vienna, Avusturya, 21 - 25 Mayıs 2007, cilt.2, ss.567-577
 56. Relationship Between Karstic Structures and Fault Systems in Kalecik (Torul-Gümüşhane)
  ERSOY H., DİLEK R., GÜLTEKİN F., ERSOY A. F.
  1. International Symposium on Travertine, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2005, ss.116-119
 57. Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı
  ŞEN C., KOLAYLI H., ERÜZ C., Yılmaz C., ARSLAN M., KÖSE E., FEYZİOĞLU A. M., Kandemir R., BAŞAR E., Kara Bak T., et al.
  I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.79-80
 58. Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı
  ŞEN C., KOLAYLI H., ERÜZ C., Yılmaz C., ARSLAN M., KÖSE E., FEYZİOĞLU A. M., Kandemir R., BAŞAR E., Kara Bak T., et al.
  Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.79-80
 59. Doğu Karadeniz’de (Trabzon-Akçaabat) deniz kıyısından 12-16 km açıkta bulunan su altı yükseltilerinin jeolojik özellikleri
  KOLAYLI H., ARSLAN M., ŞEN C., Yılmaz C., ERÜZ C., KÖSE E., FEYZİOĞLU A. M., BAŞAR E., Kandemir R., ERSOY H., et al.
  Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.74-75
 60. Evaluation of criteria on solid waste disposal site selection in coastal cities of Eastern Black Sea, Turkey
  Ersoy H., Dilek R.
  14th Annual V M Goldschmidt Conference, Copenhagen, Danimarka, 5 - 11 Haziran 2004, cilt.68
 61. Değirmendere Havzasının (Trabzon) Hidrolojisi
  GÜLTEKİN F., ERSOY A. F., ERSOY H., DİLEK R.
  1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2003, ss.803-813

Akademik İdari Deneyim

2020 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
2018 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
2016 - Devam Ediyor BAP Koordinatörü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
2017 - 2019 Fakülte Akademik Kurul Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Metrikler

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Uygulamalı Jeoloji, Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği, Kentsel Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet), Mühendislik ve Teknoloji