Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alternatif malzemeler ile yüzeysel zemin stabilizasyonuna bir bakış

Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Onuruna Geoteknikte Gelişmeler ve Deneyimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2014, vol.1, pp.1-8

Su Tutma Eğrisi Denklemlerinin Deneysel Verilere Uygunluğu-Şiran Kili Örneği

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 October 2008, vol.1, pp.401-410

The variation of swelling characteristics with EPS geofoam in expansive soils

XVIIIth European Young Geotechnical Engineers’ Conference, Ancona, Italy, 1 - 03 June 2007, pp.1-15

Effects of Flow Characteristics in Surface Water Resources on Dissolved Oxygen Profile

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006

Gümüşhane-Şiran Kilinin Şişme Özellikleri ve Şişme Basıncının Katkı Kullanılarak Azaltılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, vol.1, pp.541-550

Organik Katı Atıkların Biyolojik Geri Dönüşümünün Araştırılması Gümüşhane Örneği

GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.1390-1397

Şişme Özelliklerinin Bentonit Katkısı İle Değişimi

12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Turkey, 2 - 04 October 2005, vol.1, pp.500

The Change of Lateral and Vertical Swelling Pressures With EPS in The Bentonit Additive Siran Clay

Proceedings of International Conference on Problematic Soils, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus (Kktc), 1 - 03 June 2005, vol.2, pp.621-630

Bentonit Katkılı Şiran Kilinde Şişme Parametrelerinin EPS İle Değişimi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 September 2004 - 25 September 2009, vol.1, pp.57-64

Zeminlerde Su Tutma Eğrileri (STE)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 September 2004 - 25 September 2009, vol.1, pp.81-90

Zeminlerde Su Tutma Eğrileri (STE)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 September 2004 - 25 September 2009, vol.1, pp.81-90

Bentonit Katkılı Şiran Kilinde Şişme Parametrelerinin EPS İle Değişimi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 September 2004 - 25 September 2009, vol.1, pp.57-64

Comparison of Experimental Results and Proposed Models in RETC for Estimation of Soil Water Retention Curves

Sixth International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2004, vol.3, pp.1582-1590

Relationship Between Soil Water Characteristic Curve and Some Properties of Siran-1 (Turkey) Clay

International Conference on New Development in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, Lefkoşa, North Cyprus, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 June 2003, vol.1, pp.105-112

Zemin Emme Gerilmesi-Plastisite İndisi İlişkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 September 2002, vol.1, pp.196-206

Bentonit Katkılı Şiran Kilinde Başlangıç Emme Gerilmesinin Serbest Şişmeye Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 September 2002, vol.1, pp.20-27