Education Information

Dissertations

  • 2023 Postgraduate

    YENİ HEKZAHİDROKİNOLİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, SİTOTOKSİSİTE, İNTRASELLÜLER ROS ÜRETİMİ VE ENFLAMASYON MEDİYATÖRLERİNE İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN SAPTANMASI

    Karadeniz Technical University, Eczacılık, Eczacılık