Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Trabzon University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Video destekli çevrimiçi öğrenme ortamlarında akademik performansa etki eden faktörler: İngilizce dersi örneği

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2008Sistem, Bulut ve Ağ Eğitimi

  IT , Bilge Adam Akademik