Announcements & Documents

Staj bitiş tarihini uzatmak için örnek dilekçe
Other
8/10/2021
Staj sonlandırma örnek dilekçe
Other
8/10/2021
Pandemi Sürecinde Staj İşlemleri - Yeni
Other
5/31/2021

Internship 
presentation
Staj - Pandemi.pptx Creative Commons License

Staj Taahhütname Dilekçesi Örneği
Other
5/31/2021

Sample Internship 
Letter
Staj Taahhütname Dilekçesi.pdf Creative Commons License

Staj İstek yazısı
Other
4/5/2019
Staj Sicil Fişi
Other
3/5/2019
Öğrenci İşleri Dairesi Başlıklı Form Yazısı
Other
3/5/2019
Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi
Other
3/5/2019
Staj Başvuru Formu
Other
3/5/2019
Jeodezik Ölçmeler 1. Uygulama Föyü
Homework
3/4/2019