Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri için Servis Tabanlı Bir Karar Destek Platformunun Geliştirilmesi Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstütüsü, Harita Mühendisliği Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English