Dissertations

Postgraduate, BAKIR VE PİRİT İÇERİĞİ YÜKSEK CEVHER VE KONSANTRELERDEN TİYOSÜLFAT LİÇİ İLE ALTIN/GÜMÜŞ KAZANIMI, Karadeniz Technical University, Maden Mühendisliği, 2016

Research Areas

Mining Engineering and Technology, Ore-Dressing, Communition-Sizing-Classification, Benefication by Gravity, Dense-Medium, Magnetic and Electrostatic, Process and Plant Design, Chemical-Biological Winning Techniques and Mineral Processing, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Research Assistant, Karadeniz Technical University, -, Maden Mühendisliği, 2014 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YAZICI E. Y., YACİNE LAWAN IBRAHİM B. O., AHLATCI F., DEVECİ H., CELEP O., YILMAZ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Atık Baskılı Devre Kartlarından Metallerin Havalı Ayırma ve Glisin Liçi ile Kazanımı, 2020 - Continues
Yazıcı E. Y., Deveci H., Celep O., EU Supported Other Project, End-of-life Li-ion battery management integration and technology evaluation (ELiMINATE) ( Atık Li-iyon pil yönetimi, entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi), 2021 - 2024
Ahlatcı F., Yazıcı E. Y., Deveci H., Celep O., Project Supported by Higher Education Institutions, Atık Kesici Uçlardan Metallerin Geri Kazanımı, 2020 - 2022
DEVECİ H., YAZICI E. Y., CELEP O., YILMAZ E., AHLATCI F., MSUMANGE D. A., Project Supported by Higher Education Institutions, İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Yüksek Bakır İçeren Cevherlerden Altın Kazanımı, 2018 - 2021
DEVECİ H., AHLATCI F., YAZICI E. Y., CELEP O., YILMAZ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Tiyosülfat Liçi Çözeltilerinden Altın ve Gümüşün TrimercaptosTriazine TMT ile Çöktürülerek Kazanımı, 2017 - 2020
Celep O., Yazıcı E. Y., Deveci H., TUBITAK Project, Mermer Üretiminde Kullanılan Soket Atıklarından Sentetik Elmas Ve Metallerin Geri Kazanımı, 2017 - 2020
YAZICI E. Y., DEVECİ H., AHLATCI F., KOÇ E., CELEP O., KUZU M., Project Supported by Higher Education Institutions, Elektronik Atıklardan Metallerin Gravite Ayırma Yöntemleri ile Geri Kazanımı, 2015 - 2019
Deveci H., Yazıcı E. Y., Celep O., TUBITAK Project, Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması Metallerin Uzaklaştırılması ve Siyanürün Geri Kazanımı için Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi, 2014 - 2016

Metrics

Congress and Symposium Activities

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, Attendee, Trabzon, Turkey, 2016
XV. International Mineral Processing Symposium, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
XIV. International Mineral Processing Symposium, Attendee, Aydın, Turkey, 2014
XIII. International Mineral Processing Symposium, Attendee, Muğla, Turkey, 2012
15. Ulusal Kil Sempozyumu, Attendee, Niğde, Turkey, 2012