Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, BAKIR VE PİRİT İÇERİĞİ YÜKSEK CEVHER VE KONSANTRELERDEN TİYOSÜLFAT LİÇİ İLE ALTIN/GÜMÜŞ KAZANIMI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği, 2016

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi , Cevher Hazırlama, Kırma, Öğütme, Boyutlandırma, Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam , Proses ve Tesis Tasarımı , Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Maden Mühendisliği, 2014 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YAZICI E. Y., YACİNE LAWAN IBRAHİM B. O., AHLATCI F., DEVECİ H., CELEP O., YILMAZ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atık Baskılı Devre Kartlarından Metallerin Havalı Ayırma ve Glisin Liçi ile Kazanımı, 2020 - Devam Ediyor
Yazıcı E. Y., Deveci H., Celep O., AB Destekli Diğer Projeler, End-of-life Li-ion battery management integration and technology evaluation (ELiMINATE) ( Atık Li-iyon pil yönetimi, entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi), 2021 - 2024
Ahlatcı F., Yazıcı E. Y., Deveci H., Celep O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atık Kesici Uçlardan Metallerin Geri Kazanımı, 2020 - 2022
DEVECİ H., YAZICI E. Y., CELEP O., YILMAZ E., AHLATCI F., MSUMANGE D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Yüksek Bakır İçeren Cevherlerden Altın Kazanımı, 2018 - 2021
DEVECİ H., AHLATCI F., YAZICI E. Y., CELEP O., YILMAZ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tiyosülfat Liçi Çözeltilerinden Altın ve Gümüşün TrimercaptosTriazine TMT ile Çöktürülerek Kazanımı, 2017 - 2020
Celep O., Yazıcı E. Y., Deveci H., TÜBİTAK Projesi, Mermer Üretiminde Kullanılan Soket Atıklarından Sentetik Elmas Ve Metallerin Geri Kazanımı, 2017 - 2020
YAZICI E. Y., DEVECİ H., AHLATCI F., KOÇ E., CELEP O., KUZU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Elektronik Atıklardan Metallerin Gravite Ayırma Yöntemleri ile Geri Kazanımı, 2015 - 2019
Deveci H., Yazıcı E. Y., Celep O., TÜBİTAK Projesi, Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması Metallerin Uzaklaştırılması ve Siyanürün Geri Kazanımı için Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi, 2014 - 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2016
XV. International Mineral Processing Symposium, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
XIV. International Mineral Processing Symposium, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2014
XIII. International Mineral Processing Symposium, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2012
15. Ulusal Kil Sempozyumu, Katılımcı, Niğde, Türkiye, 2012