Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Post Doctorate of Medicine

  Erciyes University, Tıp Akültesi, Romatoloji, Turkey

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Egzersizin Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Düşük Dansiteli Lipoprotein Reseptör İlişkili Protein 5 (LRP5) Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması.

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon