Education Information

Education Information

 • 2010 - 2020 Doctorate

  Dicle University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk-İslam Edebiyatı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Dicle University, Faculty Of Educatıon, Türkçe Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  TERCÜME-İ NÜZHETÜ'L-KULÛB (vr. 188a-308b) Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Dizin

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Persian

 • B2 Upper Intermediate English