Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği , Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Rekabet Ortamındaki Firmaların Tedarik Süreçleri İçin Şebeke Engelleme Yaklaşımına Dayalı Model Önerileri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği

 • 2011 Postgraduate

  Toplam İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Analizi İçin Yapısal Eşitlik Modelleme ve Analitik Ağ Süreci İle Bütünleşik Bir Model Önerisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English