Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Böümü

Non Academic Experience

 • 1999 - 2005 Öğretmen

  Other Public Institution, Miili Eğitim Bakanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Courses

 • Doctorate KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

 • Undergraduate Tanzimat Edebiyatı

 • Undergraduate Dil ve İletişim

 • Undergraduate Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Undergraduate EDEBİYAT METODOLOJİSİ

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI

 • Postgraduate ROMAN İNCELEME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

 • Postgraduate ROMAN TEORİLERİ ve İNCELEMELERİ

 • Undergraduate SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI

 • Postgraduate Çağdaş Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri

 • Undergraduate MEŞRUTİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

 • Postgraduate YENİ TÜRK EDEBİYATI DÖNEM ve METİN TAHLİLLERİ

 • Undergraduate BATI EDEBİYATI

 • Doctorate KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

 • Undergraduate TİYATRO