Scientific Activities

Jury Memberships

 • April 2016 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği

 • July 2015 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği

  Yüksek Lisans Sınav Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues American Journal of Applied Chemistry

  Committee Member

 • 2014 - Continues Journal of Pharmacy and Pharmacology

  Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2013 - Continues K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim (EMEG) Birimi

  Board Member

 • 2013 - Continues KTÜ Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu

  Member

 • 2013 - Continues KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitimi Güncelleme ve Geliştirme Komisyonu

  Member

 • 2013 - Continues Eczacılık Fakültesi Öğrenci Başarı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

  Member

 • 2013 - Continues Eczacılık Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

  Member

 • 2013 - Continues İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (İLARUD)

  Member

 • 2011 - Continues Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)

  Member

 • 2006 - Continues The Phytochemical Society of Europe (PSE)

  Member

 • 2005 - Continues Türk Eczacıları Birliği 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

  Member

 • 2005 - Continues Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

  Member

 • 2002 - Continues Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD)

  Member

 • 2013 - 2018 KTÜ Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu

  Chairman

 • 2013 - 2017 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

  Member

Scientific Refereeing

 • February 2013 Teknogirişim Sermayesi Desteği Panel Hakemliği

  Other Journals

 • April 2012 Project Supported by Higher Education Institutions