Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mobil Sağlık Uygulamaları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1178-1181

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE HEMŞİRELİK

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü (Enhanced Recovery After Surgery: ERAS)

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.1

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (Enhanced Recovery Surgery- ERAS

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.592

Hemodinamik Monitorizasyon

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.594

Cerrahi Kliniklerde ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Deliryum Değerlendirmesine İlişkin Durum Saptaması

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.353

Ameliyathanede Gizli Bir Risk: Cerrahi Duman02.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.1

Ameliyathanede Gizli Bir Risk: Cerrahi Duman

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.528

Views of Nursing Students About Nursing Education That They Have Received

International Congress of Blacksea Nursing Education (ICOBNE, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.159

Maintaning of Normothermia in Surgical Patient

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.388

Ameliyat Öncesi Stresi Belirlemede Distres Termometresi Kullanımı: Bir Geçerlik Çalışması

15. Cerrahi Hemşireliği, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Ameliyat Öncesi Distresin Ameliyat Sonrası Döneme Etkileri

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.411-413

Yeniden ameliyat olma (Reoperasyon): Hemşirenin sorumlulukları.

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.300

Yeniden Ameliyat Olma (Reoperasyon): Hemşirenin Sorumlulukları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.270

Books & Book Chapters

İlaç Güvenliği

in: Toplum Halk Sağlığı Hemşireliği, Demirbağ Birsel Canan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.698-705, 2023

Metrics

Publication

34
UN Sustainable Development Goals