Education Information

Education Information

 • 1990 - 1993 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  İşgücü Piyasasının Yapısı ve İşleyişinin Ekonomik Analizi: Bölümlendirme ve Esneklik Yaklaşımı

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 1989 Postgraduate

  İşgücü Piyasasının Düzenlenmesinde Eğitimin Rolü ve Önemi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English