Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prilokaine bağlı methemoglobinemi gelişen bir çocuk olgu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Akut otitis media komplikasyonu olarak mastoidit İki olgu sunumu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Çocuklarda nadir bir aritmi: yeterli perfüzyonlu ventriküler taşikardi

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Gözden kaçan tanı: Yabancı cisim aspirasyonu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Nonlinear Modeling of Reinforced Concrete Beam

8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2008, pp.135-142

Betonarme Yapıların Lineer Olmayan Davranışının Modellenmesi

Proceeding of ACE 2006 Advances in Civil Engineering 7th International Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006, pp.1-10