Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2008 - Continues Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

    Committee Member

Scientific Refereeing

  • June 2017 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

    Other Indexed Journal

  • June 2015 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

    Other Indexed Journal