Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2016 Appointment Academic Staff

  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  Dr. Ömür KIZILGÖL Yardımcı Doçent Ataması

 • April 2016 Appointment Academic Staff

  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  Dr. Çağtay BAŞARIR Yardımcı Doçent Ataması

 • June 2014 Post Graduate

  Balıkesir Üniversitesi

  Tez Jüri Üyeliği: Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Amortisman Konusunun İncelenmesi ve Örnek Uygulamalar

 • November 2013 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Bağımsız Denetçi-Müşteri Firma İlişkilerinde Kullanılan Müzakere Teknikleri: Bir Araştırma

 • May 2013 Appointment Academic Staff

  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Dr. Serkan TERZİ Yardımcı Doçent Ataması

 • April 2013 Appointment Academic Staff

  Balıkesir Üniversitesi

  Dr. Nida ABDİOĞLU Yardımcı Doçent Atama

 • June 2012 Doctorate

  Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.

  Hastane İşletmelerinde Performans Ölçümü ve Muhasebe Bilgi Sistemi İle İlişkilendirilmesi Temelinde Bir Uygulama

 • June 2012 Doctorate

  Anadolu Üniversitesi

  Bilgi Teknolojilerinin İç Denetimde Yarattığı Değişimler ve İç Denetim Birimlerinin Değişimleri Değerlendirmesine Yönelik İMKB–100 İşletmelerinde Bir Uygulama

 • June 2012 Appointment Academic Staff

  Balıkesir Üniversitesi

  Dr. Burcu İŞGÜDEN Yardımcı Doçent Atanma

 • June 2012 Post Graduate

  Balıkesir Üniversitesi

  Tez Jüri Üyeliği: 2008 Finansal Krizinde Para Politikası Uygulamaları: Türkiye Örneği, Balıkesir Üniversitesi

 • May 2012 Appointment Academic Staff

  Balıkesir Üniversitesi

  Dr. Suat KARA Yardımcı Doçent Atanma

 • June 2011 Appointment Academic Staff

  Balıkesir Üniversitesi

  Dr. M.M. Tuncer ÇALIŞKAN Yardımcı Doçent Atanma

 • May 2008 Post Graduate

  Balıkesir Üniversitesi

  Tez Jüri Üyeliği: Karapara Aklama Suçu İle Organize Suçu ve Terörizmin Finansmanı Suçu Arasındaki İlişki ve Mücadele Yöntemleri

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - 2016 Bandırma İİBF, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, EDİTÖR

  First Editor