Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Nottinham İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Modelinin öğretim elemanlarının iş doyumu ve iş stresi düzeylerine etkisi

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı

 • 1994 Postgraduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yalnızlık, benlik saygısı ve yakın ilişkiler kurabilme düzeylerinin ve bu düzeyler arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü / Pdr Anabilim Dalı