Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Sertifika, Kurs ve Eğitimler


Araştırma Alanları


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler


Mesleki Deneyim


Yönetilen Tezler


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Diğer Yayınlar


Desteklenen Projeler


Atıflar