Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 11 June 2020 - 15 July 2016, vol.3, no.9, pp.1

Kemoterapi Alan Çocuklarda Tamamlayıcı Tedavi Kullanımı

1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.25-26

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September - 13 October 2019, pp.2218-2220 Creative Commons License

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, (Link), Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.125

Doğum sonrası dönemde sosyal desteğin anne bebek bağlanmasına etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.470

Doğumdan Hemen Sonra Başlatılan Ten Tene Temasın Anne-Bebek Üzerine etkisi”

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.151-157

Adölesanlarda duygusal açlık ve yeme farkındalığının obezite ile ilişkisi

3. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019 Sustainable Development

Ruhsal Sorunu Olan Ebeveynler ve Çocukları

1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 March 2019, pp.115

Psychologıcal well-beıng levels of nursıng students accordıng to cultıvatıon styles

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongre, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Gazetelerde Bulunan Çocuk Yaştaki Evlilik Haberlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Adölesan gebe ve adölesan annelerde sağlık sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Tek Ebeveynli Çocuk Olmak

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Disfonksiyonel Aile ve Çocuk

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

An evaluation of stress perception og undergraduated nursing students according to some sociodemograohic features

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

Self-Esteem and Assertiveness Levels of Nursing Students Studying at A University

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almería, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1-5

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An Evaluatıon of Stress Perceptıons of Undergraduate Nursıng Students Accordıng to Some Socıodemographıc Features

VIII International Conference on İntercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Educatıon and Health for A Global,Transcultural World [EDUHEM2018], Almería, Spain, 20 - 22 June 2018

Determining the Perception Level of Nursing Students Regarding Spirituality and Spiritual Care and the Factors that Affect their Perception Level

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

An Evaluation of Stress Perceptions of Undergraduate Nursing Studends Regarding to some Sociodemographic Features

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.2

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, Italy, 15 - 17 May 2017, vol.3, no.9, pp.1-2

Nurses’Communication with the Patients with Sexually Explicit Conduct

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.31

Academician's Attitudes towards Honor

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.274-280 identifier

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Investigating Unplanned Applications and Admissions to Hospitals of Children with Cancer

ICNH 2016 : 18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.1 Sustainable Development

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.66

Traditional Practices Related To Pregnancy Birth Postpartum and Baby Care İn South Eastern Turkey

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon: Educatıon, Health And Ict From A Transcultural Perspectıve Hum, SPAİN, 15 - 17 June 2016

Academician’xxs attitudes towards honor

VII Internatıonal Conference on Intercultural Educatıon: Educatıon, Health and ICT from a Transcultural Perspectıve, Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.13

Traditional practices related to pregnancy, birth, postpartum, and baby care in south eastern Turkey.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.11-12

Academician’s attitudes towards honor.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.274-280

The Difficulties Male Nurse Facing up Due to the Nurse Degree which Means Sister in Turkish

ICNM 2016: 18th International Conference on Nursing Management, Londra, United Kingdom, 23 - 24 May 2016, pp.26-27

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı? ve Nasıl Etkileniyorlar?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.230-232 Sustainable Development

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi,, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.25 Sustainable Development

Baba bebek bağlanması

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.15

Ebeveynler Çocuklarına Uygulanan İnvaziv Girişimlere Eşlik Etme Konusunda Ne Düşünüyor

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.20

Ebeveynler İnvaziv Girişimlere Katılım Konusunda Ne Düşünüyor?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.248-251

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.251-252

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.284

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Yaşlı Bireylerde Cinsel Yaşam Hakkında Öğrencilerin Bilgi ve Düşünceleri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.217-218

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.60

Are the nurses able to reflect their undergraduate education upon the clinic?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Praha, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.1-7

Ebeveynler İnvaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?.

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014

Ebeveynler Invaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.128

Stigmatizasyon

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.192

Kemoterapi Alan Çocuklara Bal İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozitin Önlenmesi ve İyileşmesine Etkisi

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 1. Rusya-Türkiye Pediatri Toplantısı 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongrei, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Bir Üniversite hastanesinde pediatri ve kadın doğumda çalışan hemşirelerin Tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.28

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Lisans Eğitimleri Süresince Yaptıkları Hemşirelik Uygulamalarının Belirlenmesi

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, vol.293

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Cinsel Mitleri

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.141-142

0-12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Ek Besinlere İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.265-266

Pediatri Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.113

Refakatçilerin Hasta Çocuklardaki Ağrıyı Algılamaları ve Ağrıyı Azaltıcı Yaklaşımları

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.263-264

Bir grup üniversite öğrencilerinin lisansüstü eğitim ile ilgili düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.151

Ailelerin Enürezise Bakış Açısı, Tedavi ve Uygulamaları

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.150-151

Hizmeti Alanların Bakış Açısıyla Halk Sağlığı Hemşireliği

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.152 Sustainable Development

0-1 Yaş Bebeklerin Geçirdikleri Kazalar ve Ailelerin Ev Kazalarında Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

Trabzon İl Merkezinde Çalışan Hemşirelerin, Empati Beceri ve Eğitim ile Aleksitimi Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.119

Trabzon İl Merkezinde Çalışan Hemşirelerin, Empati Beceri Ve Eğilim İle Aleksitimi Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Ve Ebelik Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyum, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.119

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

0-2 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Bağışıklama Ve Aşılar Konusundaki Bilgi Ve Davranışları

IV. Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongre, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2005, pp.236 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, vol.483

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerinin Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.99

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Annelerin Bebeklerinin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.91

0-14 Yaş Erkek Çocuğa Sahip Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları

VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1999, vol.267

A preliminary study on the epidemiology of seafood poisoning in Turkey

First International Symposium on Fisheries and Ecology, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.304-312

Yeni İşe Başlayan Hemşirelerin Servise Uyumlarında Servis Sorumlu Hemşirelerinin Rolü

IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu/uluslararası katılımlı, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 1997, pp.77-81

İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Servise Uyumlarında Servis Sorumlu Hemşirelerinin Rolü” Sempozyumu Kitabı

IV. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 1997, pp.77-81

Books & Book Chapters

Riskli Yenidoğan Bakımı ve Erken Dönem Müdahale.

in: RİSKLİ DOĞUM VE SONRASI DÖNEM, Fatma Coşar Çetin, Kıymet Yaşilçiçek Çalık, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.361, 2020

Tek Ebeveynli Çocuklar ve Hemşirelik

in: GÜNCEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞMALARI, Selmin Şenol, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.71-78, 2019

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu, Hicran, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Kullanılan Hemşirelik Modelleri

in: Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Demirbağ BC., Editor, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Amasya, pp.441-450, 2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE AKIL NOTLARI, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

Hematoloji

in: Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Güdücü Tüfekçi F., Küçük Alamdar D.,Kardaş Özdemir F., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.200-220, 2016

Stresin sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkisi,

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ Birsel Canan, Editor, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Ankara, pp.291-305, 2016

Stresin Sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın ve Dağıtım, pp.291-306, 2016

Stresin Sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkisi

in: SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME, Birsen Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Ankara, pp.291-305, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Kullanılan Hemşirelik Modelleri

in: SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME, Birsen Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Ankara, pp.431-450, 2016

Management of Haematological Disorders

in: Neonatal İntensive Care Nursing, Fatma Güdücü Tüfekci, Dilek Küçük Alemdar, Funda Kardaş Özdemir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.205-225, 2016

Yenidoğan Dönemi ve Aile

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuluoğlu S., Demirbağ C.,B., Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.153-171, 2015

Yenidoğan Dönemi ve Aile

in: AİLE TEMELLİ SAĞLIK YAKLAŞIMI, Sema Kuğuoğlu, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.153-171, 2015

Other Publications