Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

 • 1990 - 1994 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Kırk Yaş ve Üzeri Kanser Tanısı Almamış Bireylerin Kansere İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları Sustainable Development

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı

 • 1994 Postgraduate

  Trabzon 5 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki Fatih İlkokulu 5. Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Konusunda Katılımlı Eğitim Yönteminin Karşılaştırılması

  Karadeniz Technical University, -, Halk Sağlığı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Kursu-II

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Kursu-I

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2014TÜBİTAK İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2012V. Meme Kanserinde Eğiticinin Eğitimi Kursu

  Health&Medicine , Onkoloji Hemşireliği Derneği

 • 2010Biyoistatistik Kursu

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

 • 2010Bilimsel Makale Yazımı Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2003Student Assesment in Medical Education

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi