Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

18.Madde Uygulaması ve İmar Haklarının Transferi Sistemi Üzerine Bir İnceleme

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM12), Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018

İmar Planlarından Kaynaklanan Çevresel Kirlenmeler

II. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018

Suriyeli Sığınmacılara Uygulanacak Kente Uyum Politikalarının Kentsel Güvenliğe Etkisi”

11.Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM11), Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017

3194 sayılı imar yasasının 18.maddesinin uygulamasında halk katılımının önemi

14. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR14), Van, Turkey, 27 - 29 April 2017

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Kentsel Planlama Anlayışı Üzerinden İmar Planları ve Çevre İlişkisinin İncelenmesi

in: ÇEVRE TARTIŞMALARI VE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER, SEZER ÖZCAN, KAYAN AHMET, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.129-149, 2020

Metrics

Publication

7