Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Merkez Bankası şeffaflığının enflasyon ve faiz değişkenleri üzerine etkisi: OECD ülkeleri ve Türkiye örneği

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İKTİSAT

 • 2007 Postgraduate

  Parasal reformlar kapsamında Türkiye’xxdeki paradan sıfır atılması operasyonu üzerine bir araştırma

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İKTİSAT

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English