Lect.

İLKNUR BUÇAN KIRKBİR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Halk Sağlığı Hemşireliği

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ad, Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ad, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Kalp Krizi Karar Destek Sistemi

Karadeniz Technical University

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Biostatistics and Medical Informatics, Public Health Nursing, Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Aile Temelli Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

İş Sağlığı ve Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri

Undergraduate

Undergraduate

Biyoistatistik

Undergraduate

Undergraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlığı Koruma ve Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Kendini Tanıma ve İletişim Yönt.

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

A computer based system for predicting ongoing pregnancy after in vitro fertilization

Buçan Kırkbir İ. , Kurt B.

7. International Conference on Medical Informatics and telemedicine, Rome, Italy, 12 - 13 August 2019, pp.1

2018

2018

Handling missing value using multiple imputation approach

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B.

11. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.9-13

2017

2017

Psoriasis (Sedef) Tanısında Yardımcı Klinik Karar Destek Sistemi Modeli

Buçan Kırkbir İ. , Kurt B.

X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2017

2017

2017

Survival and Enrichment Analyzes of Cisplatin-Based Drug Resistance-Related Genes for Non-Small Cell Lung Cancer

KURT B. , ÜNSAL S. , BUÇAN KIRKBİR İ. , TURHAN K.

10th International Symposium on HealthInformatics and Bioinformatics, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2017

2017

2017

A Computer Aided Diagnosis System for Heart Attack Using Decision Tree

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B. , TURHAN K.

10 th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, (HIBIT), 28 - 30 June 2017

2017

2017

Svm Ile Tip 2 Diyabet Karar Destek Sistemi

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B. , TURHAN K.

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 March 2017, pp.1

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Hemşirelik Bilişimi Derneği

Member

Tasks In Event Organizations

Şubat 2021

Şubat 2021

Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu

Scientific Congress

Yeşilçiçek Çalık K. , Buçan Kırkbir İ. , Küçük E.
Trabzon, Turkey

Awards

March 2018

March 2018

3.'lük ödülü

HEMŞİRELİKTE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 2Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

11. Tıp Bilişimi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2017

2017

X. Uluslararası Katılımlı Tıp Bilişimi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

10th International Symposium On Health Informatics And Bioinformatics

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

2017

2017

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

September 2020

September 2020

IV. Klinik Nöroimmünoloji Akademisi

Seminar

Klinik Multiple Skleroz Derneği-Turkey

Scholarships

2019 - Continues

2019 - Continues

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi(Bursiyer)

TUBITAK