Announcements & Documents

GEM3000-Lineer cebirsel denklem sistemleri
Lecture Note
3/1/2023

 1. Giriş
 2. Grafik Yöntem
 3. Cramer Kuralı
 4. Bilinmeyenlerin Yok Edilmesi Yöntemi
 5. Gauss Eliminasyon Yöntemi
 6. Gauss-Jordan Yöntemi
 7. Gauss-Seidel Yöntemi


B4.Lineer Cebirsel Denklemler.pptx Creative Commons License

GEM3000-Adi diferansiyel denklemler
Lecture Note
3/1/2023

 1. Giriş
 2. Euler Yöntemi
 3. Heun Yöntemi
 4. Orta-Nokta Runge-Kutta Yöntemi
 5. Dördüncü Mertebeden Klasik Runge-Kutta Yöntemi
 6. Adi Diferansiyel Denklem Sistemleri
B7.Adi Diferansiyel Denklemler.pptx Creative Commons License

GEM3000-Giriş
Lecture Note
3/1/2023

 1. Sayısal Çözümlemenin Tanımı ve Önemi
 2. Matematiksel Model Kavramı
 3. Taylor Serisi
 4. Yaklaşımlar ve Hatalar
 5. Sayısal Türev
 6. Toplam Sayısal Hata
B1.Giriş.pptx Creative Commons License

GEM3000-Matlab
Lecture Note
3/1/2023

Matlab programlamanın temelleri

B2.MATLAB.pptx Creative Commons License

Denklemlerin kökleri
Lecture Note
3/1/2023

 1. Aralığı İkiye Bölme Yöntemi
 2. Doğrusal İnterpolasyon Yöntemi
 3. Basit İterasyon Yöntemi
 4. Newton-Raphson Yöntemi
 5. Secant Yöntemi
 6. Çok Katlı Kökler
B3.Denklemlerin Kökleri.pptx Creative Commons License

GEM3000-Genel bilgiler
Lecture Note
3/1/2023

MÜHENDİSLER İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER

Steven C. Chapra  and Raymond P. Canale

Çevirenler: Hasan Heperkan ve Uğur Kesgin

Literatür Kitabevi, 2002.B0.Ders içeriği ve Kaynaklar.pptx Creative Commons License

GEM3000-Eğri uyumlama
Lecture Note
3/1/2023

 1. Giriş
 2. En  Küçük Kareler Yöntemi
 3. Doğrusal Regresyon
 4. Lineerleştirme
 5. Polinomsal Regresyon
 6. Doğrusal İnterpolasyon
 7. Kuadratik İnterpolasyon
 8. Newton İnterpolasyon Yöntemi-Genel Şekli
 9. Lagrange İnterpolasyonu
B5.Eğri Uyumlama.pptx Creative Commons License

GEM3000-Sayısal integrasyon
Lecture Note
3/1/2023

 1. Giriş
 2. Yamuk (Trapez) Kuralı
 3. 1/3 Simpson Kuralı
 4. 3/8 Simpson Kuralı
B6.Sayısal İntegrasyon.pptx Creative Commons License

Kağıt-katlama-yöntemi-A-serisi
Lecture Note
10/14/2022

Dosyalanacak çalışmalar için kağıt katlama şemalarını içerir
YD1-Kağıt-katlama-yöntemi-A-serisi.....pdf Creative Commons License

Antet-ölçüleri
Lecture Note
10/14/2022

Tek parça ve montaj antet çizimi için gerekli taslak ve ölçülerini içerir

YD2-Antet-ölçüleri.pdf Creative Commons License

GEM1004-Ders Notu-4.2:Pimli ve pernolu birleştirmeler
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-5:Kaynaklı birleştirmeler
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-8:Toleranslar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-4.1:Kamalı birleştirmeler
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-7.1:Dişli çarklar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-2:Montaj resimleri
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-3:Vidalı birleştirmeler
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-7.2:Yataklar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-1:Yapım resimleri
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-6.2:Kamlar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-6.1:Yaylar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-6.3:Kayış ve kasnaklar
Lecture Note
4/5/2020
GEM1004-Ders Notu-4.3:Perçinli birleştirmeler
Lecture Note
4/5/2020
GEM-1004-2020-1. AutoCAD Eğitim Sunuları
Presentation
1/14/2020
GEM-1004-2020-4. AutoCAD 2D uygulamalar föyleri
Lecture Note
1/14/2020

AutoCAD uygulama yaprakları

AutoCAD 2010 Uygulamaları.doc Creative Commons License

GEM-1004-2020-5. Excel'den AutoCAD'e koordinat aktarma
Lecture Note
1/14/2020
GEM-1004-2020-3. AutoCAD 2010 komut listesi
Lecture Note
1/14/2020

AutoCAD 2010 komut listesi

AutoCAD 2010 Command Reference.pdf Creative Commons License