Scientific & Professional Activities

Jury Memberships

 • February 2020 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi SBE Farmasötik Kİmya

  Yüksek Lİsans tez savunma sınavı

 • December 2019 Post Graduate

  Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi FBE Organik Kİmya

  Yüksek Lİsans tez savunma sınavı

 • July 2019 Post Graduate

  Erzurum Atatürk Üni. Sağlık bilimleri Ens. Farmasötik Kimya Programı

  Y.L.Tez savunma sınavı asıl jüri

 • January 2019 Doctoral Examination

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü

  Doktora yeterlilik - asil üye

 • September 2018 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Doktora Programı

  TEz savunma sınavında yedek jüri

 • June 2018 Post Graduate

  Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü

  Yüksek lisans tez savunma jüri-yedek üye

 • January 2018 Doctoral Examination

  Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmsötik Kimya Abdalı

  Erzurum Atatürk Üniversitesi SBE Farmasötik Kİmya AbDalı

 • June 2017 Doctoral Examination

  Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik sınavında yedek jüri üyesi

 • June 2014 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

 • April 2013 Post Graduate

  Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Organik Kimya Anabilim Dalı

  Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Organik Kimya Anabilim Dalı

 • January 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

  Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya AbDalı için ilan edilen 7. derece Araştırma Görevlisi kadrosu

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - Continues E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Committee Member

 • 2015 - Continues Science Journal of Clinical Medicine

  Committee Member

 • 2015 - Continues Clinical Medicine Research

  Committee Member

 • 2015 - Continues American Journal of Clinical and Experimental Medicine

  Committee Member

 • 2013 - Continues Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Chemistry

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2017 - Continues KTÜ Eczacılık Fakültesi Teşvik Değerlendirme komisyonu

  Chairman

 • 2017 - Continues Sanayi İşbirliğini Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu üyelik

  Member

 • 2017 - Continues Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyon Kurulu üyelik

  Member

 • 2016 - Continues EMEG Birimi

  Chairman

 • 2014 - Continues K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

  Member

 • 2014 - Continues K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Başarı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

  Member

 • 2014 - Continues “Müfredat Geliştirme Koordinatörlüğünde Fakülte Koordinatörü”

  Member

 • 2013 - Continues K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Mesleki Gelişim ve Eğitim (EMEG) Birimi

  Member

 • 2012 - Continues Trabzon Eczacılar Odası

  Member

 • 2010 - Continues İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (İLARUD)

  Member

 • 2005 - Continues Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

  Member

 • 2005 - Continues Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD

  Member

 • 2005 - Continues Medisinal Araştırma Geliştirme Uygulama Derneği (MAGUM)

  Member

 • 2005 - Continues Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

  Member

 • 2015 - 2016 Mezuniyet Töreni Organizasyonu

  Chairman

 • 2014 - 2016 K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu

  Chairman

 • 2014 - 2016 K.T.Ü. Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu

  Member

 • 2014 - 2014 “Soruşturma Komisyonunda”

  Member

Scientific Refereeing

 • March 2024 TUBITAK Project

  1002 - Quick Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

 • January 2024 TUBITAK Project

  1002 - Quick Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

 • May 2023 Project Supported by Other Official Institutions

  Karadeniz Technical University, Turkey

 • January 2023 TUBITAK Project

  2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Karadeniz Technical University, Turkey

 • January 2023 TUBITAK Project

  2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Karadeniz Technical University, Turkey

 • December 2022 TUBITAK Project

  2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Karadeniz Technical University, Turkey

 • August 2021 TUBITAK Project

  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Karadeniz Technical University, Turkey

 • July 2021 Project Supported by Other Official Institutions

  Karadeniz Technical University, Turkey

 • June 2021 Journal of Bioanalytical Methods and Techniques Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2021 Journal of Research in Pharmacy

  Journal Indexed in ESCI

 • May 2021 All Life

  Journal Indexed in ESCI

 • May 2021 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH

  SCI Journal

 • May 2021 JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY (ONLINE)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2021 JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY

  SCI Journal

 • April 2021 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

  Other Journals

 • March 2021 Journal of Research in Pharmacy

  Journal Indexed in ESCI

 • February 2021 MEDİCİNE SCİENCE

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2021 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

  Journal Indexed in ESCI

 • February 2021 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Other Journals

 • December 2020 Journal of Research in Pharmacy

  Journal Indexed in ESCI

 • December 2020 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

 • October 2020 Annals of Medical Research

  Other Indexed Journal

 • July 2020 MEDİCİNE SCİENCE

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2020 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2020 European Journal of Medicinal Plants

  Other Indexed Journal

 • July 2020 JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY

  SCI Journal

 • July 2020 Journal of Pharmaceutics & Drug Development

  Other Indexed Journal

 • July 2020 Plant Cell Bıotechnology And Molecular Bıology

  Other Indexed Journal

 • July 2020 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • July 2020 TUBITAK Project

  2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Karadeniz Technical University, Turkey

 • June 2020 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

  Journal Indexed in ESCI

 • June 2020 Journal of Nutrition and Health Sciences

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Journal of Nutrition and Health Sciences

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Journal of Nutrition and Health Sciences

  Other Indexed Journal

 • June 2020 ARCHIV DER PHARMAZIE

  SCI Journal

 • June 2020 Bioorg. Med. Chem. Reports

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Journal of Research in Pharmacy

  Journal Indexed in ESCI

 • April 2020 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH

  SCI Journal

 • April 2020 Bioorganic and Medicinal Chemistry Reports

  Other Indexed Journal

 • March 2020 TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY

  Journal Indexed in SCI-E

 • March 2020 Journal of Nutrition and Health Sciences

  Other Indexed Journal

 • February 2020 Annals of Medical Research

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2020 Journal of research in pharmacy (online)

  Journal Indexed in ESCI

 • January 2020 Journal of research in pharmacy (online)

  Journal Indexed in ESCI

 • October 2019 Project Supported by Other Official Institutions

  Van Yüzüncü Yil University, Turkey

 • July 2019 Journal of Heterocyclic Chemistry

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2019 Medicine Science | International Medical Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2019 Project Supported by Defense Industry

  Teknovent İlaç San. Ve Tic. A.ş, Turkey

 • July 2019 Project Supported by Defense Industry

  Ms.Pharma İlaç San. Ve Tic. A.ş. , Turkey

 • May 2019 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2019 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2019 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2019 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisinde

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 Journal of Research in Pharmacy

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 Journal of Research in Pharmacy

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2019 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

 • November 2018 TUBITAK Project

  1509 - TÜBİTAK International Industry R&D Projects Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

 • October 2018 Journal of Research in Pharmacy

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2018 Turkish Journal of Pharmaceutical Science

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2018 Journal of Research in Pharmacy

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 Medicine Science | International Medical Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

 • July 2018 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

 • July 2018 Project Supported by Other Official Institutions

  Karadeniz Technical University, Turkey

 • June 2018 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm”

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 Medicinal Chemistry Research

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2018 Archieves of Natural and Medicinal Chemistry

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2018 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm”

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2018 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm”

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2018 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2018 Journal of Nutrition and Health Sciences (JNH)

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 E- Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other journals

 • November 2017 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  Other Indexed Journal

 • November 2017 Gazi University Journal of Science

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2017 E- Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • August 2017 Archieves of Natural and Medicinal Chemistry

  Other Indexed Journal

 • August 2017 E- Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • August 2017 Company

  Arven İlaç San, Turkey

 • July 2017 E- Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  Other Indexed Journal

 • July 2017 E-Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • June 2017 Archieves of Natural and Medicinal Chemistry

  Other Indexed Journal

 • June 2017 Project Supported by Other Official Institutions

  Van Yüzüncü Yil University, Turkey

 • April 2017 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  Other Indexed Journal

 • April 2017 Clinical Neurology and Neuroscience

  Other Indexed Journal

 • April 2017 Archieves of Natural and Medicinal Chemistry

  Other Indexed Journal

 • March 2017 Mini-Reviews in Organic Chemistry

  Other Indexed Journal

 • March 2017 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  Other Indexed Journal

 • March 2017 Pediatric and Adolescent Medicine (PAM)

  Other Indexed Journal

 • January 2017 International Journal of Clinical Dermatology (IJCD)

  Other Indexed Journal

 • December 2016 European Journal of Cardiovascular Medicine, e-ejcm

  Other Indexed Journal

 • November 2016 International Journal of clinical Oncology and Cancer Research

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Türk Kimya Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2016 Technopark

  Karadeniz Technical University, Turkey

 • April 2016 Marmara Pharmaceutical Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2016 Science Journal of Clinical Medicine

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2015 Marmara Pharmaceutical Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2015 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2014 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • April 2014 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • March 2014 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • March 2014 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • March 2014 TUBITAK Project

  3001 - Initial R&D Projects Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

 • January 2014 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • November 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • October 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • October 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • October 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2013 Journal of Pharmacy and Pharmacology

  SCI Journal

 • August 2013 Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Chemistry

  SCI Journal

 • January 2013 FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2018 - 2019 TÜBİTAK-Arastırma Destek Programları Baskanlıgı

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2018 TÜBİTAK-Arastırma Destek Programları Baskanlıgı

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2018 TÜBİTAK-Arastırma Destek Programları Baskanlıgı

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2018 TÜBİTAK-Arastırma Destek Programları Baskanlıgı

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2018 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2018 TÜBİTAK-Arastırma Destek Programları Baskanlıgı

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2017 - 2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

  Other

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2017 - 2017 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2016 - 2016 Karadeniz Teknik Üni.AR-GE faaliyetlerini Trabzon Teknoloji Geliştirme ilaç” nitelikli 1 (bir) proje başvurusunun Bölgesi kapsamında yürütmek isteyen

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2013 - 2015 International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development

  Scientific Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 2014 - 2014 Tübitak SBAG - SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU

  Project Consultancy

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey