Education Information

Doctorate, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey 2003 - 2008
Postgraduate, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey 2000 - 2003
Undergraduate, Karadeniz Technical University, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey 1994 - 1998
Associate Degree, Akdeniz University, Antalya Meslek Yüksekokulu, Elektrik Teknikerliği, Turkey 1991 - 1993

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu, TÜBİTAK, 2013
Education Management and Planning, Hamburg Üniversitesi, Mineraloji-Petroloji Enstitüsü, DAAD, 2006
Education Management and Planning, Volcanic Processes, Products and Successions, ODTÜ, 2001
Foreign Language, İngilizce Dil Eğitimi, Stanton School of English, London, 1999

Dissertations

Doctorate, Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2007
Postgraduate, Ortaca (Muğla, GB Türkiye) yöresi kromititlerinin platin grubu elementler açısından incelenmesi, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2003

Research Areas

Geological Engineering, Mineralogy-petrography, Geochronology, Mineralogy and Crystallography, Petrography and Petrology, petrogenesis, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2015 - Continues
Associate Professor, Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2010 - 2015
Other, Montanuniversitaet Leoben, Departmentapplied Geosciences And Geophysics, Mineralogy And Petrology, 2010 - 2010
Assistant Professor, Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2009 - 2010
Research Assistant, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2000 - 2008

Academic and Administrative Experience

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Continues
Erasmus Coordinator, Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Continues
Karadeniz Technical University, 2014 - 2016

Courses

Optik Mineraloji, Undergraduate, 2020 - 2021
Mineraloji, Undergraduate, 2019 - 2020
Optik Mineraloji, Undergraduate, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
İngilizce Okuma Yazma, Undergraduate, 2014 - 2015
İş Hayatında İngilizce, Undergraduate, 2014 - 2015
Partial Melting Modeling of Upper Mantle, Doctorate, 2014 - 2015
Mineraloji, Undergraduate, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Mineraloji ve Petrografi (İng), Undergraduate, 2011 - 2012
Mineraloji ve Petrografi, Undergraduate, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Volkanoloji, Undergraduate, 2010 - 2011
Platin Grubu Element Jeokimyası, Doctorate, 2010 - 2011
Mineraloji ve Petrografi, Undergraduate, 2009 - 2010, 2010 - 2011
Manto ve Ofiyolit Petrolojisi, Doctorate, 2010 - 2011
Ofiyolitik Kromititler, Doctorate, 2010 - 2011

Advising Theses

UYSAL İ., Kızılyüksek (Adana, Güney Türkiye) ofiyolitik kromititlerinin Petrolojisi, Postgraduate, E.Avcı(Student), 2015
UYSAL İ., Pozantı-Karsantı ofiyolitinin (Adana, Güney Türkiye)petrolojisi: Üst mantodaki kısmi ergime ve ergiyik-peridotit etkileşim süreçlerinin tüm kayaç ve mineral kimyası üzerine etkileri, Postgraduate, S.Saka(Student), 2013
UYSAL İ., Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititlerinin petrojenezi: Kromit kimyası, plâtin grubu element jeokimyası ve mineralojisi, Postgraduate, R.Melih(Student), 2013
UYSAL İ., Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi, Postgraduate, A.Dündar(Student), 2008

Jury Memberships

Doctorate, Doktora Savunması, Zaragoza Üniversitesi, July, 2015
Post Graduate, Y. Lisans Tez Savunması, Ludwig-Maximilian Üniversitesi, August, 2013

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

UYSAL İ., AYDİN F., ALMASHRAMAH Y., OĞUZ SAKA S., SAKA S., Project Supported by Higher Education Institutions, Göksun-Berit Ofiyoliti Manto Kayaçlarının Ergime Tarihçesi ve Metazomatizma Süreçleri (Kahramanmaraş-Güney Türkiye), 2020 - Continues
Uysal İ., Ersoy E. Y. , Candan O., TUBITAK Project, Kuluncak ve Hekimhan (Malatya) Çevresindeki Geç Mesozoyik-Senozoyik Yaşlı Magmatik Kayaların Petrolojisi ve Orta-Doğu Anadolu’nun Tektonik Evrimi İçerisindeki Anlamı, 2020 - 2022
UYSAL İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye) Manto Peridotitlerinin Petrolojisi: Çok Evreli Kısmi Ergime ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyasal Modellemesi, 2014 - 2018
SAKA S., UYSAL İ., TUBITAK Project, Okyanus Ortası Sırt Ve Yitim Zonlarındaki Kısmi Ergime Ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi: Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye), 2014 - 2017
Aydin F., Şen C., Dokuz A., Kandemir R., Sarı B., Uysal İ., TUBITAK Project, Kuzeydoğu Türkiye Geç Kretase Volkanizmasının Petrolojisi ve Kökeni: Doğu Pontidler Geç Mesozoyik jeodinamik evrimi için yeni bulgular, 2013 - 2016
UYSAL İ., TUBITAK Project, Batı Anadolu Eosen-Oligosen Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri, Petrolojisi Ve Jeodinamiği, 2013 - 2015
Karslı O., Aydin F., Uysal İ., Kandemir R., TUBITAK Project, Triyas (?) Yaşlı Sulu Ve Susuz Mafik Mineral Içerikli Gabroların Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane-Bayburt Yöreleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Tektonomagmatik Evrimi Için Yeni Bulgular, 2012 - 2015
UYSAL İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Kızıldağ Ofiyoliti (Hatay, Güney Türkiey) Mineral-Kayaç Kimyası ve Re-Os, Rb-Sr ve Sm-Nd İzotop Sistematikleri: Üst Manto Peridotitlerinde Ergime ve Ergiyik-Kayaç Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi, 2012 - 2014
UYSAL İ., TUBITAK Project, Genişleme Ile Eş Yaşlı Eğrigöz Ve Koyunoba Granitoyidlerinde Gelişen Magma Süreçlerinin Ana-Eser Element Ve Nadir Toprak Element (Nte) Jeokimyası, Mineral Kimyası Ve Sr-Nd-Pb Izotopları Bakımından Incelenmesi, 2012 - 2013
UYSAL İ., SAKA S., TUBITAK Project, Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojisi: Mineral ve Kayaç Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve Mineralojisi ve Re/Os-Izotop Bileşimleri, 2010 - 2013
UYSAL İ., TUBITAK Project, Triyas Volkanitlerinin Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Jeodinamik Evrimi Için Bulgular, 2010 - 2011
UYSAL İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Orhaneli (Bursa, KB-Türkiye) Ofiyolitik Kromititlerinin Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyaları, Mineralojileri ve Re/Os-İzotop Sistematikleri: Petrolojik ve Ekonomik Açıdan Önemleri, 2009 - 2011
Karslı O., Aydin F., Uysal İ., Kandemir R., TUBITAK Project, Kalk-Alkalen Lamprofirlerin Petrojenezleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Senozoyik Jeodinamik Evrimi İçin Yeni Bulgular, 2008 - 2010
UYSAL İ., TUBITAK Project, Adakit Benzeri Porfirlerin Petrolojik Özellikleri, KD Türkiye: Doğu Pontidler'in Üst Kretase Sonrası Jeodinamik Modeli Için Yeni Bulgular, 2008 - 2010
ŞEN C., UYSAL İ., TUBITAK Project, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda Gelişmiş Kuvaterner Yaşlı Volkanik Kayaçların Kristalizasyon Şartları,Magma Dinamikleri ve Petrolojik Karakterleri: Kuzey Anadolu Fayı'nın Evrimine İlİşkin Bulgular, 2004 - 2006

Activities in Scientific Journals

Ore and Energy Resource Geology, Assistant Editor, 2020 - Continues
Journal of Asian Earth Sciences, Editor, 2018 - Continues
Ore Geology Reviews, Assistant Editor, 2016 - Continues
HELIYON, Assistant Editor, 2018 - 2020
Ore Geology Reviews, Special Issue Editor, 2018 - 2020
Journal Of Asian Earth Sciences, Special Issue Editor, 2018 - 2020

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

International Mineralogical Association, Commision on Ore Mineralogy, Member, 2008 - Continues
International Association on the Genesis of Ore Deposits, Member, 2008 - Continues
Jeoloji Mühendisleri Odası, Member, 2012 - 2015

Scientific Refereeing

July 2015
Mineralogy and Petrology, SCI Journal, May 2015
Gondwana Research, SCI Journal, April 2015
Lithos, SCI Journal, February 2015
Lithos, SCI Journal, August 2014
Mineralogy and Petrology, SCI Journal, July 2014
Geological Magazine, SCI Journal, June 2014
Journal of Geodynamics, SCI Journal, June 2014
Ore Geology Reviews, SCI Journal, June 2014
Geologica Acta, SCI Journal, April 2014
Gondwana Research, SCI Journal, March 2014
Chemical Geology, SCI Journal, March 2014
Canadian Mineralogist, SCI Journal, February 2014
Chemical Geology, SCI Journal, August 2013
Mineralogical Mgazine, SCI Journal, June 2013
Solid Earth, SCI Journal, May 2013
Lithos, SCI Journal, May 2013
Ore Geology Reviews, SCI Journal, April 2013
Geological Society of America, SCI Journal, April 2013
Mineralogy and Petrology, SCI Journal, April 2013
Geological Journal, SCI Journal, April 2013
Island Arc, SCI Journal, April 2013
Canadian Mineralogist, SCI Journal, April 2013
Gondwana Research, SCI Journal, February 2013
Geoscience Frontiers, Other Indexed Journal, November 2012
Geologica Acta, SCI Journal, July 2012
Geological Journal, SCI Journal, April 2012
Chemie der Erde-Geochemistry, SCI Journal, April 2012
TUBITAK Project, April 2012
Lithos, SCI Journal, March 2012
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Journal, March 2012
Geologos, SCI Journal, March 2012
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Journal, June 2011
Türkiye Jeoloji Bültesni, National Scientific Refreed Journal, June 2011
TUBITAK Project, May 2011
Mineralogical Mgazine, SCI Journal, March 2011
Geologica Acta, SCI Journal, March 2011
Geological Journal, SCI Journal, December 2010
September 2010
Ore Geology Reviews, SCI Journal, July 2010
Geological Magazine, SCI Journal, April 2010
Geologica Acta, SCI Journal, March 2010
Canadian Mineralogist, SCI Journal, March 2010
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Journal, October 2009
Ofioliti, SCI Journal, July 2008
Ofioliti, SCI Journal, March 2008
Canadian Mineralogist, SCI Journal, February 2008

Scientific Consultations

Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Project Consultancy, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey, 2006 - 2008

Edit Congress and Symposium Activities

European Geoscience Union General Assembly (EGU), Attendee, Vienna, Austria, 2015
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Jena, Germany, 2014
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Attendee, Vienna, Austria, 2014
TÜBİTAK, Panelists, Ankara, Turkey, 2014
Goldschmidt-2013, Attendee, Floransa, Italy, 2013
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2013
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2013
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Attendee, Vienna, Austria, 2013
TÜBİTAK, Panelists, Ankara, Turkey, 2013
International Earth Science Colloquim On The Aegean Region, Attendee, İzmir, Turkey, 2012
Ludwig Maximilian Üniversitesi, Invited Speaker, Germany, 2012
V. Jeokimya Sempozyumu, Attendee, Denizli, Turkey, 2012
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2012
Goldschmidt-2011, Attendee, Prag, Czech Republic, 2011
45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Attendee, Trabzon, Turkey, 2010
Tectonic Crossroads, Attendee, Ankara, Turkey, 2010
International Platinum Symposium, Session Moderator, Canada, 2010
11th Platinum Symposium, Attendee, Sudbury, Canada, 2010
International Mineralogical Association, Attendee, Budapeşte, Hungary, 2010
IV. Jeokimya Sempozyumu, Attendee, Elazığ, Turkey, 2010
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2010
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Attendee, Vienna, Austria, 2010
Goldschmidt-2009, Attendee, Davos, Switzerland, 2009
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Halle, Germany, 2009
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2009
European Geoscience Union, Attendee, Vienna, Austria, 2009
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Berlin, Germany, 2008
33nd International Geology Symposium, Attendee, Oslo, Norway, 2008
Granada Üniversitesi, Invited Speaker, Spain, 2008
27th Meeting of the Spanish Mineralogical Society, Attendee, Jaen, Spain, 2007
9th SGA Meeting, Attendee, Dublin, Ireland, 2007
Doldschmidt-2007, Attendee, Cologne, Germany, 2007
6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Attendee, Jordan, Jordan, 2007
European Geoscience Union, Attendee, Vienna, Austria, 2007
60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2007
II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Attendee, Bursa, Turkey, 2006
30. Yıl Fikret Kurtman Sempozyumu, Attendee, Konya, Turkey, 2006
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Hannover, Germany, 2006
European Geoscience Union, Attendee, Vienna, Austria, 2006
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Attendee, İzmir, Turkey, 2005
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Attendee, Trabzon, Turkey, 2005
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Aachen, Germany, 2005
10th International Platinum Symposium, Attendee, Oulu, Finland, 2005
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Karlsruhe, Germany, 2004
32nd International Geology Symposium, Attendee, Florence, Italy, 2004
5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Attendee, Thessaloniki, Greece, 2004
57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2004
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Bochum, Germany, 2003
20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Attendee, Isparta, Turkey, 2003
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2003
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Attendee, Hamburg, Germany, 2002

Citations

Total Citations (WOS):1902
h-index (WOS):23

Scholarships

Erasmus, European Commission, 2014 - Continues
Erasmus, European Commission, 2014 - Continues
Erasmus, European Commission, 2013 - Continues
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma, YOK, 2009 - Continues
Doktora bursu, Other International Organizations, 2004 - Continues

Awards

UYSAL İ., Araştırma/Makale Ödülü, Jeoloji Mühendisleri Odası, June 2015
UYSAL İ., Lisanüstü Başarı Teşvik Ödülü, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, September 2007
UYSAL İ., Ücretsiz Kayıt + 1250 Euro, 9th Biennial SGA Meeting, August 2007
UYSAL İ., Lisanüstü Başarı Teşvik Ödülü, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, September 2006
UYSAL İ., Ücretsiz Kayıt + 800 $, 10th International Platinum Symposium, August 2005