Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2010 - 2015 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2010 - 2010 Other

  Montanuniversitaet Leoben, Departmentapplied Geosciences And Geophysics, Mineralogy And Petrology

 • 2009 - 2010 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2000 - 2008 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2020 - Continues Erasmus Coordinator

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2014 - 2016 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University

Courses

 • Undergraduate Optik Mineraloji

 • Undergraduate Mineraloji

 • Undergraduate Optik Mineraloji

 • Undergraduate İngilizce Okuma Yazma

 • Undergraduate İş Hayatında İngilizce

 • Doctorate Partial Melting Modeling of Upper Mantle

 • Undergraduate Mineraloji

 • Undergraduate Mineraloji ve Petrografi (İng)

 • Undergraduate Mineraloji ve Petrografi

 • Undergraduate Volkanoloji

 • Doctorate Platin Grubu Element Jeokimyası

 • Undergraduate Mineraloji ve Petrografi

 • Doctorate Manto ve Ofiyolit Petrolojisi

 • Doctorate Ofiyolitik Kromititler