Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Jeoloji Müh., Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Jeoloji Müh., Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh., Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Potansiyeli

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Jeoloji Müh.

 • 1998 Postgraduate

  Maçka-Zigana Dağı (Trabzon) Arasındaki Üst Kretase Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Sedimantolojik ve Organik Jeokimyasal Özellikleri

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Jeoloji Müh.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English