Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2007 - 2011 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2003 - 2007 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 1996 - 2003 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2008 - 2011 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University, Jeoloji Müh.

Non Academic Experience

 • 2007 - Continues Yrd. Doç.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl.

 • 2003 - 2007 Arş. Gör.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Müh. Fak.

 • 1996 - 2003 Arş. Gör.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

Courses

 • Postgraduate Kaynak Kaya İncelemeleri

 • Postgraduate Petrol Araştırmalarında Biyomarker

 • Undergraduate Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama

 • Undergraduate Yeraltı Jeolojisi

 • Postgraduate Petrol Jeokimyası

 • Undergraduate Yakıtlar Jeolojisi

 • Postgraduate Petrol Araştırmalarında Duraylı İzotoplar

 • Undergraduate Genel Jeoloji