Education Information

Education Information

  • 1999 - 2004 Doctorate

    Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz Ve Radyoloji A.D., Turkey

  • 1982 - 1991 Undergraduate

    Gazi University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey