Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Halk Edebiyatı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Edib Harâbî Divanı [İnceleme-Metin]

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı

 • 1998 Postgraduate

  Cemaleddin Uşşâkî Divanı [İnceleme-Metin]

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı