Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkoloji Araştırmalarında Teori ve Yöntem Sorunu

Deşt-i Kıpçak Türk Kültürü Sempozyumu, 5 - 09 September 2017

Edebi ve Tarihi Bir Metin Olarak Demir Baba Vilayetnamesi

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2 - 04 June 2016

Türk Düşünce Tarihi Araştırmaları Bağlamında Kitab ı Dede Korkut un Önemi ve Muhtevasının Genel Bir Değerlendirmesi

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, "Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015

Bayburt Tarihi Coğrafyası ve Korkut Ata Mirası

Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Dede Korkut Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2015

Trabzon ve Yöresi Yaylacılık Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, 16 - 18 May 2006

Tepegöz Masalının Trabzon Varyantı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildiriler, Trabzon, Turkey, 3 - 05 May 2001, pp.53-59

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002