Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hyperchaos in Van der Pol-Duffing Oscillator

TFD 17, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 1998, pp.1-5

Kalp Osilasyonlarının Dallanması

'. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 20 - 22 May 1998, pp.58-66

Sonsuz Boyutlu Kaotik sistemlerde Sonlu Kolmogrov Entropisi

II. Sipil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, Turkey, 1 - 05 January 1998, pp.206-210

Kayıplı Dinamik Sistemlerin Kaotik Analizi

TFD-16, Balıkesir, Turkey, 26 - 29 August 1996, pp.115

Modelling of two Chaotic Synchronized Systems

2nd International Mechatronic Design and Modelling Workshop, Ankara, Turkey, 13 - 17 November 1995, pp.201-209

Farklı İki Kaotik Sistemin Senkronizasyonu

TFD-15, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 1995, pp.1-5