Education Information

Education Information

 • 1983 - 1992 Doctorate

  Karadeniz Technical University, -, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1981 - 1983 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1977 - 1981 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Alucra-Gümüşhane-Bayburt yörelerindeki (Doğu pontid güney zonu) üst jura-alt kretase yaşlı berdiga kireçtaşının sedimantolojik incelemesi

  Karadeniz Technical University, -, Jeoloji Mühendisliği

 • 1983 Postgraduate

  Amasya Batı Yöresinin Jeolojisi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English