Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2019 2. Uluslararası 3. ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2019 Hasta ve Çalışan Güvenliği "Önlemek Elimizde" Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2019 İkna Teknikleri Eğitimi Kursu (22 saat). İstanbul İşletme Enstitüsü, İstanbul. Sertifika kodu: 250892700048

  Attendee

  Turkey

 • 2019 Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Kursu (22 saat). İstanbul İşletme Enstitüsü, İstanbul. Sertifika kodu: 250890360008

  Attendee

  Turkey

 • 2019 İkna Teknikleri Eğitimi Kursu. (22 saat). İstanbul İşletme Enstitüsü, İstanbul. Sertifika kodu: 250892700048

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Eğiticinin Eğitimi Kursu (22 saat). İstanbul İşletme Enstitüsü, İstanbul. Sertifika kodu: 130793840070

  Attendee

  Turkey

 • 2019 İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi ve PARAXEL işbirliği ile

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2019 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi. 19-20 Aralık

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Spor, Sağlık ve Beslenme Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2018 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB), 19-20 Aralık

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB), 28-29 Kasım

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2018 SPOR, SAĞLIK VE BESLENME SEMPOZYUMU

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi, 24-25 Ekim

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB), 24-25 Ekim

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2018 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Attendee

  Amasya, Turkey

 • 2018 8th International Conference of Intercultural Education and 1st International Conference of Transcultural Health, EDUHEM 2018,

  Attendee

  Almeria, Spain

 • 2018 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi

  Attendee

  Turkey

 • 2018 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi 28-29 Kasım

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi programı, 26-30 Aralık 2017, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi, 20-21 Aralık 2017, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitim programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış, 01-05 Kasım 2017, Tokat

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 2017 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe-Hemşire Eğitimi, 22-23 Kasım 2107, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Meme Kanseri Bilinçlendirme Sempozyumu, 30 Ekim 2017, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 1. Kalp Damar Cerrahi Günleri Teorikten Pratiğe Sempozyumu, 5 Temmuz 2017, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2017 (Uluslararası Katılımlı) Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Hizmetlerinin Yapılanması Sempozyumu. 10 Mayıs 2017, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım Yönetimi Paneli, 16 Mayıs 2107, Gümüşhane

  Attendee

  Gümüşhane, Turkey

 • 2017 KTÜ Tıp Fakültesi Tığ eğitimi amaç ve hedeflerini güncelleme çalışmaları. 23 Mayıs 2017, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi programı,

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2017 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Öğrencileri Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Adana

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2017 Doğum Önesi ve Sonrası Bakım Yönetimi Paneli

  Invited Speaker

  Gümüşhane, Turkey

 • 2017 Uluslararası Katılımlı Yaşlı ve Toplum Arasındaki İletişimde Gençlerin Rolü Çalıştayı, 9 Mayıs 2017, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 4. Uluslararası & 8. Ulusal ebelik Öğrencileri Kongresi, 20-22 Nisan 2017, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 4. Uluslararası & 8. ulusal ebelik Öğrencileri Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 NRP Uygulayıcı Eğitimi, 22-24 Mart 2017, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2017 "Tabii ki Normal Doğum" temalı Tıbbi Endikasyon Dışı Sezaryenin Önlenmesi Sempozyumu ve Çalıştayı, 14 Şubat 2017

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitim programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2016 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 1.Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi , 24-26 Kasım 2016

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 VII İnternational Conference on İntercultural Education: Educatiın, Health and ICT from a Transcultural Perspective.14-16 Haziran 2016, Almeria, İspanya

  Attendee

  Almería, Spain

 • 2016 Profesyonel Anket Sorusu Oluşturma kursu. 23 Mayıs 2016. Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 3. Uluslararası&7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2016 1.Ulusal Karadeniz Doğal Doğum Sempozyumu, 19 Nisan 2016, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 26-29 Nisan 2016, Adana

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 TC Trabzon Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Neonatal Resusitasyon Programı (NRP)

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 23-24 Aralık 2015, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 25-26 Kasım 2015, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 NRP Uygulayıcı Eğitimi, 10-12 Kasım 2015, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı.

  Invited Speaker

  Rize, Turkey

 • 2015 NRP Uygulayıcı Eğitimi, 7-9 Ekim 2015, Rize

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2015 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı.

  Invited Speaker

  Rize, Turkey

 • 2015 Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma-2 Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 1-2 Mayıs 2015, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Çocuk İstismarını Belirleme Ve Raporlama Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 13 Mayıs 2015, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma-1 Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 12 Nisan 2015, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu Ebe Hemşire eğitimleri

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, 13-15 Mayıs 2015, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 14-15 Nisan 2015, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Doğum Ağrısı Yönetimi Kursu, 6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 19-20 Mart 2015, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 24-25 Mart 2015, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 . Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu. 4-19 Şubat 2015. KTÜ Farabi Hastanesi Aydın İnal Anfisi, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 24-25 Şubat 2015, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 . Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 28-29 Ocak 2015, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 23-24 Aralık 2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 18-19 Kasım 2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership 29-30 October 2014, Prague - Czech Republic

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 2014 6th International Nursing Management Conference, October 27-29th 2014 in Bodrum, Turkey

  Attendee

  Bodrum, Turkey , Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Sağlık Bakanlığı Trabzon Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetrik Bakım (AOB) Kursu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Acil Obstetrik Bakım (AOB) Ebe Hemşire Eğitimi, 21-22 Ekim 2014, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2014 10. Klinik Sorumlu Hemşireler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire Eğitimleri Sempozyumu, 9-10 Haziran 2014, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2014 1. Bölgesel Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2014 I. Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Çalıştayı. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Erzurum

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2014 TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1.Bölgesel Acil Tip Hemşireliği Sempozyumu, 05.06.2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 10. Klinik Sorumlu Hemşireler Sempozyumu, 12-15 Haziran 2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi ile gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2014 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 NRP (Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Programı), 28-30 Mayıs 2014, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi ile gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı.

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi ile gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongres

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2014 1.Uluslararası & 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Invited Speaker

  Eskişehir, Turkey

 • 2014 Doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2014 1.Uluslararası & 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi”, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 2014 Her yönüyle obezite, TDD ve Trabzon İl Temsilciliği İşbirliği Ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi, 15 Mart 2014, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2014 III. Avrupa Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Günü Kapsamında “Plastik Cerrahi Ile Değişime Hazır Mısınız Sempozyumu” 20.02.2014, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2014 12 saatlik psikodrama teknikleri ile empati kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2013 II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2013 3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 İki ihmal: Sağlık profesyonellerinin ve sağlık hizmetine başvuranların ruh sağlığı konferansı.Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Turkey

 • 2013 TÜBİTAK BİDEB 2237 proje eğitim etkinlikleri destekleme program kapsamında sağlık bilimleri alanında proje teklifi hazırlama ve yönetimi teknikleri kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Cinsellik ve cinsel tedaviler eğitimi 1. Modül: Cinsellik kavramı. CETAD, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2013 III. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği lisans programı çalıştayı, Haziran 2013, Ordu, Türkiye

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Lamaze Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, 19-21 Haziran 2013, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Hemşirelik Günleri 1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2013, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu, 14 Mayıs 2013, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2013 I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İstanbul.

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Nitel araştırma yöntemleri kursu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Turkey

 • 2013 II. 15 Şubat Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği günleri kapsamında “Organ Nakli Sempozyumu”, 15. Şubat 2013, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Reiki Usui Sistem 1. Aşama semineri. 08.12.2012. Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Araştırmalarda farkındalık ve odaklanma, Tübitak Ekual ve Taylor&Francis Group 2012 eğitim semineri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 8. Hemşirelik Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı İşbirliği. 19 Ekim 2012, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

  Invited Speaker

  Gümüşhane, Turkey

 • 2012 Doğuma hazırlık eğitiminde kullanılan solunum, gevşeme ve pelvik egzersizler kursu. I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (Uluslararası katılımlı). Çeşme/İzmir, Türkiye.

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2012 I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21-23 Eylül 2012. Çeşme/Izmir.

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı.

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Sertifika Programı.

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 NRP (Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Programı), 13-15 Haziran 2012, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 II. Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı. Selçuk Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Trabzon, Türkiye

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2012 III. Kadın Hekimlik ve Kadınlık Sağlığı Kongresi, 18-20 Mayıs 2012, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı).

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Günleri-I. (Uluslararası Katılımlı). 23-24 Mayıs 2012, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı). 15-17 Mayıs 2012, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2011 Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hemşireliği Günleri

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hemşireliği Günleri, 17- 18 Mayıs 2011, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, 27-29 Nisan 2011, Aydın.

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2011 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Ankara.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Perinatal Döneme Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kongresi. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Perinatoloji Ve Endokrinoloji Derneği ve Yükseliş Iktisadi Stratejik Araştırmalar Vakfı. 11-13 Şubat 2011, Antalya.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 21.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Üreme Sağlığı Eğitim Becerileri Eğitimi, (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı), T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 04-08.10.2010, Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 21.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Temel İnfertilite Hemşireliği Kursu, Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi/21.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, 03- 05 Haziran 2010, Sakarya

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2010 Bilimsel Makale Yazımı Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 Hemşirelikte Etiği Sempozyumu, KTÜ Trabzon Sağlık Yüsekokulu, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ve Farabi Hastanesi İşbirliğiyle, 14 Mayıs 2010, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 NRP Uygulayıcı Eğitimi, Trabzon İl sağlık Müdürlüğü, 21-23 Nisan 2010, Akçaabat/Trabzon

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL) Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu, Yeditepe Üniversitesi, 18-20 Şubat 2010, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 1.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2-4 Kasım 2009, İstanbul.

  Attendee

  Turkey

 • 2009 Infertilite Hemşireliği Kursu, Üreme Sağlığı ve Infertilite Hemşireliği Derneği, 2-4 Kasım 2009, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Haziran 2009, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2009 Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu, 24 Mart 2009, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2009 9.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa.

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2008 1.Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu, T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 4 Nisan 2008, İstanbul.

  Attendee

  Turkey

 • 2008 İnfertilite ve Perinatoloji Günleri, İstanbul Tıp Fakültesi 26-29 Mart 2008, İstanbul.

  Attendee

  Turkey

 • 2008 1.Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, 20-22 Mart 2008, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2008 Meme Kanser Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu, Prof.Dr. I.Lale Atahan anısına, Meme Hastalıkları Derneği, 22 Mart 2008, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2007 Uygulamalı Fetal Monitorizasyon ve NST Kursu, 1. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 1. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 Cerrahi Hemşireliği Günleri (Hemşirelik Günleri 3), KTÜ Farabi Hastanesi, 6-8 Haziran 2007, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2007 Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Üreme Programının “Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Kapasitesini Güçlendirme Projesi” Müfredat Entegrasyon Çalışmaları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 12-13 Haziran 2007, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2007 5. Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2007 Quality Of Life And Symptom Control İn Canser course, European School Of Oncology, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2006 Pediatri Hemşireliği Günleri (Hemşirelik Günleri 2), KTÜ Farabi Hastanesi, 23-24 Kasım 2006, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2006 Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri, KTÜ Farabi Hastanesi, 1-2 Haziran 2006, Trabzon.

  Attendee

  Turkey

 • 2006 Ebelik Eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Oluşturulması-2, Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu, Workshop, 15 Mayıs 2006, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2006 Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2006 Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2006 İnsan İlişkileri-İletişim-Sunum Teknikleri Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, 20 Ocak 2006, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2005 IV Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2005 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2005 4.Uluslar Arası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan 2005, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2003 Bireysel Gelişim Ve İletişim Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, 21 Ekim 2003, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2003 5.“Uluslar Arası Katılımlı 1. Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi”, GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, 22-24 Ekim 2003, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2003 Bireysel Gelişim Ve İletişim Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, 21 Ekim 2003, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2003 Who-Unversıty Of Gronıngen Acredıted Course, Karadeniz Technical University, 20-31 January 2003, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2003 WHO-UNIVERSITY OF GRONINGEN, Student Assesment İn Medical Education, 20-31 January 2003, Karadeniz Technical University At Trabzon,Turkey.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2003 3.Uluslar Arası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan 2003, Ankara.

  Attendee

  Turkey

 • 2002 Sağlıklı Toplumlar ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatlarının Güncelleştirilmesi Wokshop, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 6-8 Haziran 2002, Sivas.

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 2001 Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Kursu, Ulusal Diyabet Eğitim Grubu ve Diyabet Hemşireliği Derneği, 9-10 Kasım 2001, Trabzon.

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2001 III. Ürojinekoloji Mezuniyeti Sonrası Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları- Doğum Anabilim Dalı ve Ürojinekoloji Derneği, 21-23 Şubat 2001, İstanbul.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 Ebeler ve Hemşireler İçin Doğum-Kadın Sağlığı Dersinin Öğretimi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 29 Haziran-31 Temmuz 1998, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

Awards

 • May 2018 TÜBİTAK yurt dışı yayın teşviki

  Tübitak

 • June 2013 Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi. Sözel sunum 3.lik ödülü.

  Karadeniz yenidoğan ve kadın doğum hemşireliği kongresi

 • April 2011 Doğum eyleminde SP6 noktasına uygulanan akupresürün gebelerde algılanan doğum ağrısına ve doğum süresine etkisi. Sözel sunum 1.lik ödülü.

  7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

 • May 2009 Yurtdışı yayın teşviki -A1 Grubu

  Tübitak

 • April 2009 Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgisi ve Sağlık İnançlarına Etkisi.Poster bildiri 3.’lük ödülü

  XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

 • January 2009 Gebelikte Depresyon, Etkileyen Faktörler ve gebelik depresyonuyla sosyal destek arasındaki ilişki.Poster bildiri 3.’lük ödülü

  9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

 • October 2008 Yurtdışı yayın teşviki -C1 Grubu

  Tübitak

Citations

Total Citations (WOS): 122

h-index (WOS): 7