Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Obstetrics And Gynecological Diseases Nursing, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Obstetrics And Gynecological Diseases Nursing, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Ege University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Doğum Eyleminde SP6 Noktasına Uygulanan Akupresürün Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısına ve Doğum Süresine Etkisi.

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

 • 2002 Postgraduate

  Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri ve Bu Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Uygulamamaları.

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Doktora Eğitimi ve Danışmanlık Çalıştayı

  Health&Medicine , T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 • 2022KANITA DAYALI UYGULAMALAR

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2021Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • 2021İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ KURSU

  Vocational Training , T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÜREME SAĞLIĞI TEŞHİS-TEDAVİ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 • 2021Afet ve acil durumlarda Üreme Sağlığı Eğitimi

  Health&Medicine , HASUDER

 • 2021Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Uzmanları Derneği/Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA Türkiye Temsilciliği

 • 2020Araştırma Kalitesi ve Performansı

  Vocational Training , Web of Science Group A Claritive Analytics company

 • 2020Gözlemsel ve Tanımlayıcı Çalışmalar Kursu

  Vocational Course , Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi SANERC

 • 2020SABAK – YÖKAK – SABDEK İşbirliği İle “Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri -1” Sertifika Programı

  Health&Medicine , SABAK – YÖKAK – SABDEK İşbirliği

 • 2020“Sistematik Derleme ve Meta-Analiz, Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu”

  Health&Medicine , Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi SANERC

 • 2019İkna Teknikleri Eğitimi Kursu. (22 saat).

  Health&Medicine , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Eğiticinin Eğitimi Kursu (22 saat).

  Health&Medicine , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi ve PARAXEL işbirliği ile

 • 2019Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Kursu (22 saat).

  Health&Medicine , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2017Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış

  Health&Medicine , Tokat Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2017KTÜ Tıp Fakültesi Tığ eğitimi amaç ve hedeflerini güncelleme çalışmaları,

  Health&Medicine , KTÜ Tıp Fakültesi

 • 2017Uluslararası Katılımlı Yaşlı ve Toplum Arasındaki İletişimde Gençlerin Rolü Çalıştayı

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2017NRP Uygulayıcı Eğitimi

  Health&Medicine , Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2017Tabi ki Normal Doğum

  Health&Medicine , T.C. Trabzon Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü

 • 2016Akupresür Kursu

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2016İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2016Profesyonel Anket Sorusu Oluşturma Kursu

  Vocational Course , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • 2015Çocuk İstismarını Belirleme Ve Raporlama Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma-2 Kursu

  Vocational Course , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Doğum Ağrısı Yönetimi Kursu

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2015Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma-1 Kursu

  Vocational Course , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu

  Vocational Course , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • 20141. Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı

  Health&Medicine , Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2014Acil Obstetrik Bakım Eğitimi (Ebe ve Hemşireler için)

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı

 • 2014Neonatal Resusitasyon Kursu (NRP)

  Health&Medicine , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi İşbirliği

 • 2014Temel İlk Yardım Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Türk Kızılay'ı Trabzon Şube Başkanlığı, KTÜ Hemşirelik ve Ebelik Mezunları Derneği- KTÜ Sağlık Yüksekokulu

 • 2014Doğum Ağrısı Ile Başetme Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 201412 Saatlik Psikodrama Teknikleri Ile Empati Eğitimi Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2013İki İhmal: Sağlık Profesyonellerinin ve Sağlık Hizmetine Başvuranların Ruj Sağlığı

  Health&Medicine , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2013TUBİTAK BİDEB 2237 PROJE EĞİTİM Etkinlikleri Destekleme Program Kapsamında Sağlık Bilimleri Alanında Proje Teklifi Hazırlama ve Yönetimi Teknikleri Kursu”,

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2013Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül: Cinsellik Kavramı

  Health&Medicine , Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

 • 2013Lamaze Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 20133. Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Lisans Programı Çalıştayı

  Health&Medicine , Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

 • 2013Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2012Reiki Usui Sistem 1. Aşama

  Health&Medicine , Dr. Mikao Usui

 • 2012Araştırmalarda Farkındalık ve Odaklanma Eğitimi

  Health&Medicine , TÜBİTAK ULAKBİM ve EBSCO işbirliği

 • 2012Doğuma Hazırlık Eğitiminde Kullanılan Solunum, Gevşeme ve Pelvik Egzersizler Kursu

  Health&Medicine , I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

 • 2012Neonatal Resüsitasyon Kursu (NRP)

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 20122.Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans ders Programı Çalıştayı

  Health&Medicine , S.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2012Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı

  Health&Medicine , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi- KTÜ Farabi Hastanesi İşbirliği

 • 2010Temel İnfertilite Hemşireliği Kursu,

  Vocational Course , Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi

 • 2010Bilimsel Makale Yazımı Kursu

  Vocational Course , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2010NEINATAL RESUSİTASYON UYGULAYICISI SERTİFİKA KURSU

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 2010Güvenli annelik Hizmet Kullanıcı Eğitim/Danışmanlık

  Health&Medicine , Türkiye Aile Planlaması vakfı (TAPV)-Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü-Trabzon Sağlık Yüksekokulu İşbirliği

 • 2010Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu,

  Vocational Course , Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL)

 • 2010ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMCİSİ-EĞİTİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

  Health&Medicine , T.C Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2009Infertilite Hemşireliği Kursu

  Vocational Course , Üreme Sağlığı ve Infertilite Hemşireliği Derneği

 • 2008Meme Kanser Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu

  Health&Medicine , Meme Hastalıkları Derneği

 • 2007Quality Of Life And Symptom Control İn Canser course

  Health&Medicine , European School Of Oncology

 • 2007Uygulamalı Fetal Monitorizasyon ve NST Kursu

  Health&Medicine , 1. Ulusal Ebelik Kongresi

 • 2007Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Kapasitesini Güçlendirme

  Health&Medicine , Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı

 • 2006Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP)

  Health&Medicine , Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu

 • 2006İnsan İlişkileri-İletişim-Sunum Teknikleri Kursu

  Vocational Training , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2003Bireysel Gelişim ve İletişim Kursu

  Health&Medicine , Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu

 • 2003İnsan İlişkileri-İletişim-Sunum Teknikleri Kursu

  Vocational Course , Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu

 • 2003Student Assessment in Medical Education

  Health&Medicine , Karadneiz Teknik Üniversitesi- University of Groningen Faculty of Medicine -WHO Colloborating Centre

 • 2003Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP)

  Health&Medicine , Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2002Sağlıklı Toplum ve Aileler için Ebelik Lisans Müfredatlarının Güncelleştirilmesi

  Health&Medicine , Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

 • 2001Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Kursu

  Health&Medicine , Ulusal Diyabet Eğitim Grubu ve Diyabet Hemşireliği Derneği

 • 2001III. Ürojinekoloji Mezuniyeti Sonrası Kursu

  Health&Medicine , İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları- Doğum Anabilim Dalı ve Ürojinekoloji Derneği

 • 1998Ebeler ve Hemşireler için Doğum-Kadın Sağlığı Dersinin Öğretimi

  Health&Medicine , Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu