Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yeni Türk Dili, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yeni Türk Dili, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  AHMET HAMDİ TANPINAR'IN BEŞ ŞEHİR ADLI ESERİNDEKİ CÜMLELERDE UNSUR DİZİLİŞİ VE KURULUŞ İLİŞKİSİ Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

 • 1993 Postgraduate

  TÜRKÇE İSİM TAMLAMALARININ TASNİFİ

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English