Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

 • 2011 - 2012 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Sabri F. Ülgener ve İdris Küçükömer'in Perspektifinden Osmanlı-Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Analizi

  Karadeniz Technical University, -, İktisat

 • 2012 Postgraduate

  Türkiye'de Milli Burjuvazinin Girişimci Tipolojisi Olarak Nuri Demirağ ve Uçak Fabrikası Örnek Olayı Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, -, İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018English for Academic Purposes

  Foreign Language , Dublin City University

 • 2017Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı