Ögrenim Bilgisi


Bütünleşik Doktora
2012 - 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yüksek Lisans
2010 - 2012
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

Lisans
2005 - 2010
Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Fransızca Kamu Yönetimi, Türkiye

Yabancı Diller

Fransızca, B2 Orta Üstü
İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Kentin Aidiyet Ve Benlik Mekânı Olarak İnşası: Gençlerin Trabzon Deneyimi Ve Trabzonluluk , Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Kamu Yönetimi, 2018
Yüksek Lisans, Devenir l'acteur en se souvenant: Le cas des Circassiens en Turquie (Hatırlayarak Aktör Olmak: Türkiye'deki Çerkeslerin Durumu), Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, 2012

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2022 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Araştırma Görevlisi Dr.
2018 - 2022
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Araştırma Görevlisi
2017 - 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Araştırma Görevlisi
2012 - 2017
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Desteklenen Projeler

 1. Altuntaş N., Erbay Dalkılıç T., Doğanay G., Çolak Ç. D., Erdoğan M., Bilgili M. Y., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Trabzon'da Engelli Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, 2014 - 2016

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Trabzonspor tribünlerinde taraftarlık pratikleri
  Doğanay G.
  TOPLUM VE BILIM, sa.162, ss.102-123, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Küresel Çağda Postkolonyallik ve Postkolonyalizm
  Doğanay G.
  Mülkiye Dergisi, cilt.46, sa.3, ss.745-766, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. Literature as an Instrument of Dominant Discourse The Extraordinary Journeys Narrative of Jules Verne
  DOĞANAY G.
  SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.46, ss.319-336, 2021 (ESCI)
 4. Janus Bifrons: Postcolonial criticism of around the world in eighty days Janus'un İki Yüzü: Seksen Günde Devr-i Âlem Romaninin Postkolonyal Eleştirisi
  Doğanay G., Bayraktar B.
  Folklor/Edebiyat, cilt.26, ss.361-376, 2020 (Scopus)
 5. Gençlerin Toplumsallaşma Mekânı Olarak Trabzon Kent Merkezi
  ALTUNTAŞ DUMAN N., DOĞANAY G.
  ALTERNATİF POLİTİKA, cilt.11, sa.3, ss.675-715, 2019 (Hakemli Dergi)
 6. Participation of Youth in the Building of a City as a Place of Belonging: Mythicalized Narratives About Trabzon and Trabzonspor Memory
  DOĞANAY G.
  ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, cilt.28, sa.2, ss.207-235, 2019 (ESCI)
 7. Siyaset Alanını Arındırma: Hannah Arendt'i Yeniden Düşünmek
  DOĞANAY G.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.211-231, 2018 (Hakemli Dergi)
 8. Toplumsal Dışlanma Pratikleri Üzerinden Trabzon'da Engelli Kadınlar
  ALTUNTAŞ N., DOĞANAY G.
  SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.20, sa.2, ss.1-48, 2017 (Hakemli Dergi)
 9. Trabzon'da Engelli Kadın Profili
  ALTUNTAŞ N., DOĞANAY G.
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.12, ss.315-339, 2016 (Hakemli Dergi)
 10. Avrupa’da İşgal Hareketlerinin Kapsamı ve Türkiye Örneği: Don Kişot Sosyal Merkezi
  DOĞANAY G.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.91-111, 2016 (Hakemli Dergi)
 11. Unutma ve anımsama arasında geçmişin eril inşası Çaykara da kadın olmak ve geçmişin reddi
  DOĞANAY G.
  Fe Dergi: Feminist Eleştiri, cilt.8, sa.1, ss.15-33, 2016 (Hakemli Dergi)
 12. Eril Yargıya Karşı Kadının Soyadı Mücadelesi: Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi
  Doğanay G.
  Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.46-107, 2015 (Hakemli Dergi)
 13. Hatıralarla Kurulan Bir Toplumsal Kimlik: 21 Mayıs 1864 Sürgünü ve Türkiyeli Çerkesler
  Doğanay G.
  Turkish Studies - Social Sciences , cilt.10, sa.10, ss.361-380, 2015 (Hakemli Dergi)
 14. Biyoetik Feminizm ve Kadının Bedeni-Special Topics
  ALTUNTAŞ N., DOĞANAY G., KÖSEOĞLU HENDEN Ş., ERDOĞAN M.
  Türkiye Klinikleri Jornal of Public Health, cilt.1, sa.1, ss.6-13, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Rumuzda İnat Sonunda Vuslat: Metalaşan Futbol Çağında Trabzonspor Taraftarı Olmak
  DOĞANAY G.
  Efil Yayınevi, Ankara, 2022
 2. Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık
  Yaraman A. (Editör), Doğanay G. (Editör)
  Baglam Yayınları, İstanbul, 2021
 3. Jules Verne'de Şarkiyatçı Mekân Anlatısı: İnatçı Keraban ve Karadeniz'in Anadolu Kıyısı
  DOĞANAY G.
  Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık, Ayşegül Yaraman, Gülmelek Doğanay, Editör, Bağlam Yayıncılık, ss.27-42, 2021
 4. Marjane Satrapi'den Bir Orta Sınıf Anlatısı: Persepolis ve Azrail'i Beklerken
  DOĞANAY G.
  Disiplinlerarası Edebiyat Çalışmaları, Ömer Solak, Samet Doykun, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.229-262, 2021
 5. Karadenizli Engelli Kadınların Penceresinden Kadın Olmak: Trabzon Örneği
  ALTUNTAŞ N., DOĞANAY G.
  Sırtında Sepeti: Bafra'dan Hopa'ya Karadeniz'de Kadınlık Halleri, Şendeniz Ö., Yıldırım E., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.153-185, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Postkolonyal Feminizm
  Doğanay G.
  5th Politics & International Relations Congress, Trabzon, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2022, ss.1
 2. Futbol Taraftarlığı ve Mekân Aidiyeti: Trabzonspor Taraftar Grupları
  Doğanay G.
  Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu-I, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2022
 3. İstanbul’da Değişen Toplumsal Yapı: Sultan Filmi’nde Gecekondu Ailesi ve Eril Tahakküm
  Doğanay G.
  Sosyolojinin Gözünden İstanbul - Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 28 Mayıs 2022, ss.62-64
 4. İran’ın Siyasi Tarihine Bir Toplumsal Sınıfın Hafızasından Bakmak: Marjane Satrapi’nin Persepolis ve Azraili Beklerken Eserlerinin Sosyolojik Yorumu
  Doğanay G.
  IV. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2021
 5. Bir Kente Renk Katmak Mı, Kentin Rengine Bürünmek Mi? Gençlerin Kolektif Aidiyet Mekânı Trabzon
  DOĞANAY G.
  IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.102
 6. Devlet Merkezli Futboldan Birey ve Kimlik Temelli Futbola Dönüşümün Sonucu Olarak "Çarşı Grubu"
  DOĞANAY G.
  6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi (IECSES 2018), Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.159
 7. Neoliberal Ekonomi Politikalarının Eleştirisi Olarak Yeni Bir Toplumsal Hareket: Squatters Hareketi
  DOĞANAY G., DOĞANAY M. A.
  1st Political and International Relations Congress, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.36
 8. Purification of Political Sphere: Think about Hannah Arendt again
  DOĞANAY G.
  II International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.106
 9. Janus Bifrons: Around The World in Eighty Days in Terms of Postcolonial Theory
  DOĞANAY G., BAYRAKTAR B.
  2nd Internaional Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.105
 10. Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Engelli Kadın ve Beden
  ALTUNTAŞ N., DOĞANAY G.
  VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.32
 11. Kır ve Kentin "Öteki" Kadınları: Trabzon'da Engelli Kadınlar
  DOĞANAY G., KÖSEOĞLU HENDEN Ş.
  4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016, ss.1
 12. Çerkes Kimliğinin Diasporada Yeniden İnşası
  DOĞANAY G.
  Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.444-461
 13. Kadının Hafızası: Çaykaralı Rumca Konuşan Kadınlar
  DOĞANAY G.
  Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2014, ss.315-322
 14. Türkiyeli Çerkeslerde Toplumsal Hafıza
  DOĞANAY G.
  Türkiye'deki Kafkas Toplulukları ve Dönüşen Kafkasya, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2012

Ansiklopedide Bölümler

 1. Hannah Arendt
  Doğanay G.
  Nobel Yayınevi, ss.197-200, 2022
 2. Siyaset Sosyolojisi
  Doğanay G.
  Nobel Yayınevi, ss.479-482, 2022
 3. Frankfurt Okulu
  Doğanay G.
  Nobel Yayınevi, ss.179-183, 2022

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı Karadeniz Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

Siyaset Sosyolojisi, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Toplum Bilimi, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Siyaset Psikolojisi, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Sosyal Blimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2018 - 2019

Metrikler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler