Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Middle East Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları'nın Rolü

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye'de Demokrasi ve Hoşgörü Kültür ve Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1995BANKA VE TİCARET ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME

  Vocational Course , ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ