Education Information

Education Information

 • 2005 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi, Turkey

 • 2000 - 2005 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda Cemaatlar arası İlişkiler

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi

 • 2005 Postgraduate

  Şeriye Sicillerine Göre Trabzon'da Mülk Satışları (1148-1735/1153-1741)

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English