Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2017 Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2017 Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

  Session Moderator

  Russia

 • 2014 Uluslar arası Avrasya Ekonomileri Konferansı/Doğrudan Yabancı Yatırım ile Endüstri-içi Ticaret Arası İlişkiler: Türkiye’nin Ulaşım Araçları Sektörü Üzerine Bir Analiz (2006-2013)

  Attendee

  Üsküp, Macedonia

 • 2014 Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

  Session Moderator

  Macedonia

 • 2010 Uluslar arası Avrasya Ekonomileri Konferansı/Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2006 Uluslararası Ekonomi Konferansı/Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri: Geçiş Ekonomileri Üzerine Nedensellik Testleri ve Panel Veri Analizleri (1990-2002)

  Attendee

  Ankara, Turkey

Awards

 • December 2010 XII. Dış Ticaret Haftası/Dış Ticarete Teşvik Ödülü

  T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

 • October 2008 XI. Dış Ticaret Haftası/Bilim Ödülü

  T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1