Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yerel Ekonomik Kalkınmanın Dinamikleri: Türkiye’de Gelişmiş ve Az Gelişmiş İller Üzerine Uygulama

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

 • 1998 Postgraduate

  İhracat Kazançlarında İstikrarsızlık Problemi: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English