Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Expertise In Medicine

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Turkey

 • 1983 - 1989 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Selektif Serotonin geri alım inhibitörü fluoksetin ile selektif serotonin-nor adrenalin geri alım inhibitörü olan duloksetin’in ağrı ve inflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Farmakolojı

 • 2011 Postgraduate

  Milnasipran ve sertralin’in ağrı ve inflamasyon üzerine etkisinin farklı iki modelle araştırılması

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Farmakolojı

 • 2005 Postgraduate

  Selektif serotonin re-uptake inhibitörü ilaçlardan sertralin ve fluoksetinin izole sıçan ileumundaki spontan aktivite ve kolinerjik yanıtlar üzerine etkileri

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Farmakolojı