Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Akdeniz University, Su Ürünleri Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  TÜRKİYE DOĞAL ALABALIK (Salmo trutta) EKOTİPLERİNİN KÜLTÜR ŞARTLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Karadeniz Technical University, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi , Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

 • 2000 Postgraduate

  Nazik Gölü (Ahlat-Bitlis) İnci kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Populasyonunun Yapısı, Büyüme, Üreme ve Beslenme Özellikleri

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi , Hayvansal Üretim Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English