Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

 • 2007 - 2013 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

 • 2005 - 2007 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

 • 2001 - 2005 Research Assistant PhD

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

 • 1993 - 2001 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2006 - 2013 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Yöneylem Araştırması

 • Undergraduate Uzaktan Algılama

 • Undergraduate Korunan Alanların Planlanması

 • Postgraduate Toprak Koruma Fonksiyonunun Amenajman Planlarına Yansıtılması

 • Undergraduate Ormancılıkta Uzaktan Algılama

 • Postgraduate Karbon Depolama Fonksiyonunun Amenajman Planlarına Yansıtılması

 • Postgraduate Orman İşletme Amaçlarının Saptanması

 • Postgraduate Çok Amaçlı Planlamada Fonksiyonların Sayısallaştırılması